Uitleg Heidelbergse Catechismus

Zondag 9

De Heere zorgt als Vader voor Zijn kinderen. Met een voorbeeld wordt in deze video zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus uitgelegd voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

Tekst Zondag 9

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen