Uitleg Heidelbergse Catechismus

Zondag 4

Jolieke krijgt straf. Zij heeft zich niet aan de afspraak gehouden. Haar moeder is streng, maar ook rechtvaardig. Dit voorbeeld, samen met de gebeurtenissen bij de Sinaï, helpt om zondag 4 van de Heidelbergse Catechismus beter te begrijpen. In deze video wordt deze zondag uitgelegd voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

Tekst Zondag 4

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen