Uitleg Heidelbergse Catechismus

Zondag 48

Twee mannen wachten dominee Smytegelt op. Ze zullen hem...! Zij hebben een duivels plan. Maar de Heere zorgt voor Zijn kind en knecht. En Hij wil het gebruiken tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. In deze video wordt zondag 48 van de Heidelbergse Catechismus uitgelegd voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

Tekst Zondag 48

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen