Uitleg Heidelbergse Catechismus

Zondag 43

De jongens op het plein praten zacht met elkaar. Ze kijken in de richting van Jurian. Zouden ze eerlijk over hem spreken? In deze video wordt zondag 43 van de Heidelbergse Catechismus uitgelegd voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

Tekst Zondag 43

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen