Uitleg Heidelbergse Catechismus

Zondag 21

De herder gaat schapen kopen. Tien schapen hier, acht schapen ergens anders, enz. Al die schapen worden één kudde. Zo zullen de kinderen van de Heere allemaal gaan horen bij de kudde van de Goede Herder. In deze video wordt zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus uitgelegd voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

Tekst Zondag 21

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen