Uitleg Heidelbergse Catechismus

Zondag 27

Stef heeft de letters van de nieuwe auto van zijn pa afgeplakt. Jos komt kijken en raden welk merk het is. In zondag 27 gaat het ook over een merkteken. Het teken van de Heilige Doop. In deze video wordt zondag 27 van de Heidelbergse Catechismus uitgelegd voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

Tekst Zondag 27

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen