Uitleg Heidelbergse Catechismus

Zondag 50

Wat is het land droog. Dirk de Vries zucht. Straks groeit er geen eten op het land. Thuis gekomen buigt hij zijn knieën. Hij bidt om regen. En de Heere hoort! In deze video wordt zondag 50 van de Heidelbergse Catechismus uitgelegd voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

Tekst Zondag 50

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen