Heidelbergse Catechismus Zondag 38

Vraag en antwoord 103

Vr. Wat gebiedt God in het vierde gebod?
Antw. Eerstelijk, dat de kerkendienst, of het predikambt,
en de scholen onderhouden worden, en dat ik,
inzonderheid op den sabbat, dat is op den rustdag,
tot de gemeente Gods naarstiglijk kome,
om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken,
God den Heere openlijk aan te roepen,
en den armen Christelijke handreiking te doen;
ten andere,
dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste,
den Heere door Zijn Geest in mij werken late,
en alzo den eeuwigen sabbat in dit leven aanvange.

Video uitleg Zondag 38

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 4 - Sabbat

Suggestie doorgeven >

Op zoek naar vreugde in het ambt

Een geweldige koning

Tijn en ridder Rein

Ik ben Bas

Kom en zie

Notitiebijbel

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

HSV Studiebijbel

Bijbel voor jullie

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen