Heidelbergse Catechismus Zondag 44

Vraag en antwoord 115

Vr. Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan?
Antw. Eerstelijk, opdat wij ons leven lang onzen zondigen aard
hoe langer hoe meer leren kennen,
en des te begeriger zijn om de vergeving der zonden
en de gerechtigheid in Christus te zoeken.
Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen,
en God bidden om de genade des Heiligen Geestes,
opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden,
totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Kruimkens van `s Heeren tafel - dagboek

Voor hart en huis - dagboek

Uitzicht

Kom in beweging!

Vertrouwelijk

Bijbel (HSV) - foam paars

Test

Gespreksbijbel HSV

Mannenbijbel

HSV Bijbel in een jaar

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen