Heidelbergse Catechismus Zondag 44

Vraag en antwoord 115

Vr. Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan?
Antw. Eerstelijk, opdat wij ons leven lang onzen zondigen aard
hoe langer hoe meer leren kennen,
en des te begeriger zijn om de vergeving der zonden
en de gerechtigheid in Christus te zoeken.
Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen,
en God bidden om de genade des Heiligen Geestes,
opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden,
totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Uw dienaar luistert

Bijbels bidden voor je kinderen

Bas, ga je mee?

Een handvol koren - dagboek

Welkom in de strijd

Bijbel HSV - hardcover antraciet

HSV-jongerenbijbel

Mannenbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen