Heidelbergse Catechismus Zondag 44

Vraag en antwoord 115

Vr. Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan?
Antw. Eerstelijk, opdat wij ons leven lang onzen zondigen aard
hoe langer hoe meer leren kennen,
en des te begeriger zijn om de vergeving der zonden
en de gerechtigheid in Christus te zoeken.
Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen,
en God bidden om de genade des Heiligen Geestes,
opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden,
totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken.

Video uitleg Zondag 44

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

David - Beth Moore Bijbelstudies

Op zoek naar vreugde in het ambt

Bloeien, snoeien en groeien

Aan Zijn voeten

Erewoord!

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover zwart

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Overschrijfbijbel Evangeliƫn

Vrouwenbijbel

HSV Bijbel in een jaar

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen