Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer

De wet van Mozes en jij: diefstal, occultisme en naastenliefde

Auteur: ds. W. Pieters

De Heere zorgt goed voor Zijn volk. Hij weet wel, dat er binnen korte tijd helaas allerlei zonden zullen geschieden, nu het volk zo groot is. Hij weet, dat er dieven zullen zijn - ja, onder het volk Israël, dat God tot Zijn Eigen volk had aangenomen! -; en dat er mensen zullen zijn, die met boze geesten in contact staan; en dat ook onder het volk des Verbonds jongeren (of ook zelfs ouderen) zullen zijn, die met een zwakkere spotten, zoals met wezen of weduwen; en ook dat er anderen zijn, die zo belust zijn op geld, dat ze hun arme naaste uitmergelen.

Al deze misstanden zullen er zijn, helaas. Maar God zorgt ervoor dat er wetten zijn, wanneer deze verschrikkelijke situaties zich helaas mochten voordoen. Maar veel beter is het natuurlijk, wanneer dat niet zou hoeven te gebeuren.

Ook in ons Vaderland gebeuren al deze dingen. De vraag is nu: wat moeten we ermee doen? De wetten die Mozes aan het volk van Israël mocht doorgeven, staan nog steeds in de Bijbel. Ze zijn nog steeds goed. Wanneer we helaas in zulke omstandigheden komen als in de volgende vier verzen aan de orde wordt gesteld, doen we als volk er wijs aan, om deze goede en wijze wetten uit te voeren. De verzen zijn achtereenvolgens Exodus 22 vers 1, 18, 22 en 25.

     1.Wanneer iemand een os of kleinvee steelt en slacht het of verkoopt het, die zal vijf runderen voor een os wedergeven en vier schapen voor een stuk kleinvee.

     2.De toveres zult gij niet laten leven.

     3.Gij zult geen weduwe of wees beledigen.

     4.Indien gij aan Mijn volk dat bij u arm is, geld leent, zo zult gij tegenover hem niet zijn als een woekeraar.

Over alle vier een paar opmerkingen.

In de eerste plaats: diefstal. Het is onder ons gewoonte, dat een dief gevangen wordt gezet. In de Bijbel niet! Daar kijk je vreemd van op, misschien. Toch is dat zo. Een `gewone' dief - Achan uit Jozua 7 is een uitzondering - wordt veroordeeld tot teruggave van het gestolene. God acht dat beter dan gevangen zetten. Tevens moet de dader vier of vijf keer zoveel terug geven, dan hij heeft weggenomen. En dat laatste is zijn straf. Hij wordt dus gestraft in zijn bezit, niet in zijn vrijheid.

Waarom is deze wet van Exodus 22 beter, dan wij hebben?

Kijk maar naar de uitpuilende gevangenissen, waar dieven alleen maar het slechtere leren ... En de eigenaar heeft recht op overvloedige vergoeding van het geleden leed.

Ten tweede: occultisme, in contact staan met duivelen en boze geesten. Het komt ook in onze dagen steeds meer voor. Het is geen grap, geen voor-de-gek-houderij. De duivel is vreselijke werkelijkheid. Wat doet onze overheid? Die geeft de duivel vrij baan. `Maar het doden van tovenaars en toveressen is toch wel wreed', denkt misschien iemand. Ik zeg: ze laten leven en laten voortgaan met het vergiftigen van zielen is veel wreder!

Ten derde: hoe ga je om met sociaal zwakken, met minder bedeelden? Beledigen wij die en denken we dat ongestraft te kunnen doen? Of hebben we ze hartelijk lief en doen we alles wat maar mogelijk is om ze te helpen? Jacobus zal dit gebod, anders geformuleerd, nog een keer onder onze aandacht brengen. Hij zegt:

"De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking; zichzelf onbesmet bewaren van de wereld."

Ten vierde: hoe lief heb jij je portemonnee? Hoe lief heb jij je arme naasten (dichtbij of ver weg)? Staat je hart voor ze open en gun je ze het goede? Of zetten we ze af, omdat ze zich toch niet kunnen verdedigen en zijn we alleen maar gericht op ons eigen voordeel?

De Bijbel verbiedt rente te vragen, wanneer iemand uit armoede geld van je leent. De Bijbel verbiedt altijd overrente / woeker te vragen. We moeten eens meer aan onze naaste denken.

De geboden van God in het wetboek van Mozes gaan over heel gewone en alledaagse dingen, als rente en weduwe-bezoek. Godzaligheid, jonge vrienden, uit zich in het gewone leven van alle dag. De roomse kerk heeft er wat bijzonders van gemaakt. De Reformatoren Luther en Calvijn lazen het Woord en zagen: het is het gewone leven van huis en werk, school en kerk, waarin Gods geboden functioneren en moeten / mogen worden gehoorzaamd.

Geve God jou en mij zó te leven, als Zijn heilzame geboden zeggen. Dat is in deze vier verzen:

     geld en goed te verachten en er eerlijk mee om te gaan;

     duistere / occulte machten te schuwen;

     onze hulpbehoevende naasten hartelijk lief te hebben.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen