Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

De wet van Mozes en jij: diefstal, occultisme en naastenliefde

Auteur: ds. W. Pieters

De Heere zorgt goed voor Zijn volk. Hij weet wel, dat er binnen korte tijd helaas allerlei zonden zullen geschieden, nu het volk zo groot is. Hij weet, dat er dieven zullen zijn - ja, onder het volk Israël, dat God tot Zijn Eigen volk had aangenomen! -; en dat er mensen zullen zijn, die met boze geesten in contact staan; en dat ook onder het volk des Verbonds jongeren (of ook zelfs ouderen) zullen zijn, die met een zwakkere spotten, zoals met wezen of weduwen; en ook dat er anderen zijn, die zo belust zijn op geld, dat ze hun arme naaste uitmergelen.

Al deze misstanden zullen er zijn, helaas. Maar God zorgt ervoor dat er wetten zijn, wanneer deze verschrikkelijke situaties zich helaas mochten voordoen. Maar veel beter is het natuurlijk, wanneer dat niet zou hoeven te gebeuren.

Ook in ons Vaderland gebeuren al deze dingen. De vraag is nu: wat moeten we ermee doen? De wetten die Mozes aan het volk van Israël mocht doorgeven, staan nog steeds in de Bijbel. Ze zijn nog steeds goed. Wanneer we helaas in zulke omstandigheden komen als in de volgende vier verzen aan de orde wordt gesteld, doen we als volk er wijs aan, om deze goede en wijze wetten uit te voeren. De verzen zijn achtereenvolgens Exodus 22 vers 1, 18, 22 en 25.

     1.Wanneer iemand een os of kleinvee steelt en slacht het of verkoopt het, die zal vijf runderen voor een os wedergeven en vier schapen voor een stuk kleinvee.

     2.De toveres zult gij niet laten leven.

     3.Gij zult geen weduwe of wees beledigen.

     4.Indien gij aan Mijn volk dat bij u arm is, geld leent, zo zult gij tegenover hem niet zijn als een woekeraar.

Over alle vier een paar opmerkingen.

In de eerste plaats: diefstal. Het is onder ons gewoonte, dat een dief gevangen wordt gezet. In de Bijbel niet! Daar kijk je vreemd van op, misschien. Toch is dat zo. Een `gewone' dief - Achan uit Jozua 7 is een uitzondering - wordt veroordeeld tot teruggave van het gestolene. God acht dat beter dan gevangen zetten. Tevens moet de dader vier of vijf keer zoveel terug geven, dan hij heeft weggenomen. En dat laatste is zijn straf. Hij wordt dus gestraft in zijn bezit, niet in zijn vrijheid.

Waarom is deze wet van Exodus 22 beter, dan wij hebben?

Kijk maar naar de uitpuilende gevangenissen, waar dieven alleen maar het slechtere leren ... En de eigenaar heeft recht op overvloedige vergoeding van het geleden leed.

Ten tweede: occultisme, in contact staan met duivelen en boze geesten. Het komt ook in onze dagen steeds meer voor. Het is geen grap, geen voor-de-gek-houderij. De duivel is vreselijke werkelijkheid. Wat doet onze overheid? Die geeft de duivel vrij baan. `Maar het doden van tovenaars en toveressen is toch wel wreed', denkt misschien iemand. Ik zeg: ze laten leven en laten voortgaan met het vergiftigen van zielen is veel wreder!

Ten derde: hoe ga je om met sociaal zwakken, met minder bedeelden? Beledigen wij die en denken we dat ongestraft te kunnen doen? Of hebben we ze hartelijk lief en doen we alles wat maar mogelijk is om ze te helpen? Jacobus zal dit gebod, anders geformuleerd, nog een keer onder onze aandacht brengen. Hij zegt:

"De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking; zichzelf onbesmet bewaren van de wereld."

Ten vierde: hoe lief heb jij je portemonnee? Hoe lief heb jij je arme naasten (dichtbij of ver weg)? Staat je hart voor ze open en gun je ze het goede? Of zetten we ze af, omdat ze zich toch niet kunnen verdedigen en zijn we alleen maar gericht op ons eigen voordeel?

De Bijbel verbiedt rente te vragen, wanneer iemand uit armoede geld van je leent. De Bijbel verbiedt altijd overrente / woeker te vragen. We moeten eens meer aan onze naaste denken.

De geboden van God in het wetboek van Mozes gaan over heel gewone en alledaagse dingen, als rente en weduwe-bezoek. Godzaligheid, jonge vrienden, uit zich in het gewone leven van alle dag. De roomse kerk heeft er wat bijzonders van gemaakt. De Reformatoren Luther en Calvijn lazen het Woord en zagen: het is het gewone leven van huis en werk, school en kerk, waarin Gods geboden functioneren en moeten / mogen worden gehoorzaamd.

Geve God jou en mij zó te leven, als Zijn heilzame geboden zeggen. Dat is in deze vier verzen:

     geld en goed te verachten en er eerlijk mee om te gaan;

     duistere / occulte machten te schuwen;

     onze hulpbehoevende naasten hartelijk lief te hebben.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen