Heidelbergse Catechismus Zondag 44

Vraag en antwoord 114

Vr. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden?
Antw. Neen zij; maar ook de allerheiligsten,
zolang als zij in dit leven zijn,
hebben maar een klein beginsel dezer gehoorzaamheid;
doch alzo, dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige,
maar naar al de geboden Gods beginnen te leven.

Video uitleg Zondag 44

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• Gehoorzaamheid (aan God)

Suggestie doorgeven >

Verwondering - troost na sekueel geweld

O hoofd vol bloed en wonden

Als God dan liefde is...

Samen onderweg naar Pasen

Van slavendienst naar eredienst

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Notitiebijbel

Bijbel met Psalmen hardcover - HSV + koker

Huisbijbel HSV - vivella

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen