Dankbaarheid

Psalm 22 : 13

Ik loof eerlang U in een grote schaar,
En, wat ik U beloofd' In't heetst gevaar,
Betaal ik, op het heilig dankaltaar,
Bij die U vrezen,
't Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen,
Ten dis geleid.
Wie God zoekt, zal Hem prijzen.
Zo leev' Uw hart, door 's hemels gunstbewijzen,
In eeuwigheid! 

Heel Psalm 22   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 22   Tekst en beeld Psalm 22

Gekoppelde kernwoorden

Dankbaarheid

Gemeenschap (der heiligen)

Goede vrijdag - lijden van Jezus

Heilig Avondmaal

Sacramenten

Suggestie doorgeven >

Dankbaarheid: een diepgaand bijbels begrip van erkenning en waardering

Dankbaarheid is een kernbegrip in de Bijbel dat de diepe erkenning en waardering beschrijft die gelovigen voelen jegens God voor Zijn zegeningen, genade en liefdevolle zorg. Het gaat verder dan alleen het uitspreken van dankbaarheid. Het is een innerlijke houding van het hart die voortkomt uit het besef van Gods goedheid en genade.

De Bijbel moedigt herhaaldelijk aan tot dankbaarheid als een fundamenteel aspect van het geloofsleven. Dankbaarheid wordt geuit in gebeden, lofzangen en daden van naastenliefde. Het erkent dat alles wat we hebben, inclusief het leven zelf, een geschenk is van God.

Dankbaarheid gaat niet alleen over materiële zegeningen, maar juist ook over geestelijke groei en verlossing. Gelovigen worden aangemoedigd om dankbaar te zijn voor Gods vergeving, genade en de hoop op eeuwig leven door Jezus Christus.

Een bekend vers dat dankbaarheid belichaamt, is 1 Thessalonicenzen 5:18 (HSV): "Dank God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u." Dankbaarheid weerspiegelt nederigheid en brengt een diep besef van afhankelijkheid van God met zich mee.

Dankbaarheid versterkt de relatie tussen gelovigen en God, en het heeft het potentieel om levens te transformeren. Het cultiveren van een dankbare houding helpt gelovigen om de schoonheid in het alledaagse te zien, Gods goedheid te erkennen en een bron van vreugde en vrede te vinden, ongeacht de omstandigheden.

Creatief de Bijbel door

Komen tot Jezus Christus

Kom in beweging!

Zegen hen

Met God op pad

Catechismus vraag 2 uitleg: drie stukken tot een zalig leven...

Catechismus vraag 32 uitleg: Maar waarom wordt gij een Chris...

Catechismus vraag 43 uitleg: Wat verkrijgen wij meer voor nu...

Catechismus vraag 64 uitleg: Maar maakt deze leer niet zorge...

De wet van Mozes en jij: dankoffer en zondoffer

Bijbel voor jou

Bijbel (HSV) blauw

Huisbijbel HSV - vivella

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen