Heidelbergse Catechismus Zondag 1

Vraag en antwoord 2

Vr. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten,
opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt?

Antw. Drie stukken.
Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn.
Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worde.
En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.

Video uitleg Zondag 1

Gekoppelde kernwoorden:

• Blijdschap in God
• Dankbaarheid
• Vrede
• Zaligheid
• Zonde belijden - schuldbelijdenis

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 1 uitleg: Wat is uw enige troost?
• Catechismus vraag 2 uitleg: drie stukken tot een zalig leven en sterven.

Suggestie doorgeven >

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Vruchtdragen voor Hem

Schatten verzamelen

Op weg naar Sion

Een wereld op zichzelf

Vrouwenbijbel

Huisbijbel HSV - vivella

Bijbel (HSV) blauw

De Levensbron

Zij lacht Bijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen