Dankbaarheid

Psalm 48 : 4

Wij, o verheven Majesteit,
Gedenken Uw weldadigheid
In't midden van Uw heil'ge woning.
Gelijk Uw naam is, grote Koning,
Bij ons terecht geprezen,
Zo is Uw roem gerezen,
En bij de volken zeer vermaard,
Tot aan het uiterst' eind der aard.
Uw rechterhand, die't kwaad niet duldt,
Is met gerechtigheid vervuld. 

Heel Psalm 48   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 48   Tekst en beeld Psalm 48

Gekoppelde kernwoorden

Dankbaarheid

Dankdag voor gewas en arbeid

Gerechtigheid - van God

Suggestie doorgeven >

Dankbaarheid: een diepgaand bijbels begrip van erkenning en waardering

Dankbaarheid is een kernbegrip in de Bijbel dat de diepe erkenning en waardering beschrijft die gelovigen voelen jegens God voor Zijn zegeningen, genade en liefdevolle zorg. Het gaat verder dan alleen het uitspreken van dankbaarheid. Het is een innerlijke houding van het hart die voortkomt uit het besef van Gods goedheid en genade.

De Bijbel moedigt herhaaldelijk aan tot dankbaarheid als een fundamenteel aspect van het geloofsleven. Dankbaarheid wordt geuit in gebeden, lofzangen en daden van naastenliefde. Het erkent dat alles wat we hebben, inclusief het leven zelf, een geschenk is van God.

Dankbaarheid gaat niet alleen over materiële zegeningen, maar juist ook over geestelijke groei en verlossing. Gelovigen worden aangemoedigd om dankbaar te zijn voor Gods vergeving, genade en de hoop op eeuwig leven door Jezus Christus.

Een bekend vers dat dankbaarheid belichaamt, is 1 Thessalonicenzen 5:18 (HSV): "Dank God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u." Dankbaarheid weerspiegelt nederigheid en brengt een diep besef van afhankelijkheid van God met zich mee.

Dankbaarheid versterkt de relatie tussen gelovigen en God, en het heeft het potentieel om levens te transformeren. Het cultiveren van een dankbare houding helpt gelovigen om de schoonheid in het alledaagse te zien, Gods goedheid te erkennen en een bron van vreugde en vrede te vinden, ongeacht de omstandigheden.

Thuis in het Woord

Altijd nabij

De Heer is mijn Herder, maar hoe leidt Hij mij?

Pelgrimeren met God

Met God op pad

Catechismus vraag 2 uitleg: drie stukken tot een zalig leven...

Catechismus vraag 32 uitleg: Maar waarom wordt gij een Chris...

Catechismus vraag 43 uitleg: Wat verkrijgen wij meer voor nu...

Catechismus vraag 64 uitleg: Maar maakt deze leer niet zorge...

De wet van Mozes en jij: dankoffer en zondoffer

Gespreksbijbel HSV

Huwelijksbijbel HSV

HSV Studiebijbel

Huisbijbel HSV - vivella

Kinderbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen