Vraag

1
2

Heidelbergse Catechismus Zondag 1

Vraag en antwoord 1

Vr. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?
Antw. Dat ik met lichaam en ziel,
beide in het leven en sterven,
niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben,
Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald
en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft,
en alzo bewaart,
dat zonder den wil mijns hemelsen Vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan,
ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet;
waarom Hij mij ook door Zijn Heiligen Geest van het eeuwige leven verzekert,
en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Gekoppelde kernwoorden:

• Bescherming van God
• Getuigen - eigendom van God
• Heiligmaking
• Vergeving - dank
• Voorzienigheid
• Zaligheid
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Uit liefde tot Zijn kudde

Woorden van wijsheid voor doopouders

Bij het kruis(2)

God, Heidelberg en Oranje

Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen

Psalmen Unplugged

Psalmen

Psalmen Davids - Berijming 1773

Looft Hem op uw blijde snaren

Ik Zal Psalmen Zingen Tot Zijn Eer

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep