Heidelbergse Catechismus Zondag 11

Vraag en antwoord 29

Vr. Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd?
Antw. Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost;
daarbenevens, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is.

Video uitleg Zondag 11

Gekoppelde kernwoorden:

• Verlossing - danklied
• Zaligheid

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 29: Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd?
• Catechismus vraag 30 uitleg

Suggestie doorgeven >

Uitzicht

(Ver)wonderen

Bemoedigingen voor moeders

De rode draad door de Christelijke feesten

Altijd nabij

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Journalbijbel

Bijbel (HSV) blauw

Bijbel voor jullie

HSV-jongerenbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen