Vraag

29
30

Heidelbergse Catechismus Zondag 11

Vraag en antwoord 29

Vr. Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd?
Antw. Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost;
daarbenevens, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is.

Gekoppelde kernwoorden:

• Verlossing - danklied
• Zaligheid van gelovigen
• Zaligmaker

Suggestie doorgeven >

Dienen

De ruimte van soevereine genade

De Bank des geloofs

Volk in verwarring

Mijn raad zal bestaan

Psalmen met bovenstem

Compleet gelukkig

Met psalmen prijzen -2-

Derde Boek Der Psalmen Davids

Psalmen: Dixit Dominus/Laudate Puer

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep