Vraag

29
30

Heidelbergse Catechismus Zondag 11

Vraag en antwoord 29

Vr. Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd?
Antw. Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost;
daarbenevens, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is.

Gekoppelde kernwoorden:

• Verlossing - danklied
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Verborgen omgang

Het ABC van het geloof

Het onwankelbare verbond

Eerbied

Horen en doen

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Eigen Bewerkingen Psalmen

Psallite Deo

Wildeman, Meditaties over psalmen 3

Psalmen met bovenstem

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep