Vraag

29
30

Heidelbergse Catechismus Zondag 11

Vraag en antwoord 29

Vr. Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd?
Antw. Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost;
daarbenevens, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is.

Gekoppelde kernwoorden:

• Verlossing - danklied
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Een dag van rust

Een samenkomst om naar te verlangen

De beleving van het heil

Zondagen met Spurgeon

Speciaal voor mama

Wildeman, Meditaties over psalmen 3

Waar is antwoord?

k Zal gedenken Psalmzang op de Veluwe

Compleet gelukkig

Wildeman, Meditaties over psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep