Vraag

29
30

Heidelbergse Catechismus Zondag 11

Vraag en antwoord 29

Vr. Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd?
Antw. Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost;
daarbenevens, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is.

Gekoppelde kernwoorden:

• Verlossing - danklied
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Gids en pelgrim

De HEERE onze gerechtigheid

Dragende Zijn kruis

Volk in verwarring

Dienen

Heft Gode blijde psalmen aan

Gaude Plaude; Psalmen Und Motetten

Psalmen Unplugged

Psalmen voor jonge kinderen 1 CD

Zingen psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep