Vraag

29
30

Heidelbergse Catechismus Zondag 11

Vraag en antwoord 29

Vr. Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd?
Antw. Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost;
daarbenevens, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is.

Gekoppelde kernwoorden:

• Verlossing - danklied
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Gids en pelgrim

Gegronde troost

Christus alles in allen

De ruimte van soevereine genade

Reset - voor mannen

Instrumentaal Psalmen deel 2

Tot U, o God - Jongerenkoor Hananja

Windsbacher Psalmen Ii

Psalmen zingen in de dom

Zingen psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep