Vraag

35
36

Heidelbergse Catechismus Zondag 14

Vraag en antwoord 35

Vr. Wat is dat gezegd: Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria ?
Antw. Dat de eeuwige Zone Gods,
Die waarachtig en eeuwig God is en blijft,
ware menselijke natuur,
uit het vlees en bloed der maagd Maria,
door de werking des Heiligen Geestes,
aangenomen heeft,
opdat Hij ook het ware Zaad Davids zij,
Zijn broederen in alles gelijk,
uitgenomen de zonde.

Gekoppelde kernwoorden:

• God is eeuwig
• God is waarachtig

Suggestie doorgeven >

Volk in verwarring

Gegronde troost

Wat zal er van dit kind worden?

Daar horen jullie ook bij

Een waar geloof

Windsbacher Psalmen Ii

Samenzang, Met psalmen prijzen

Als een hert gejaagd, o Heere

Niet-ritmische psalmen, Uw groten naam ter eer!

Wildeman, Meditaties over psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep