Heidelbergse Catechismus Zondag 14

Vraag en antwoord 35

Vr. Wat is dat gezegd: Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria ?
Antw. Dat de eeuwige Zone Gods,
Die waarachtig en eeuwig God is en blijft,
ware menselijke natuur,
uit het vlees en bloed der maagd Maria,
door de werking des Heiligen Geestes,
aangenomen heeft,
opdat Hij ook het ware Zaad Davids zij,
Zijn broederen in alles gelijk,
uitgenomen de zonde.

Video uitleg Zondag 14

Gekoppelde kernwoorden:

• God is eeuwig
• God is waarachtig

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 35 uitleg: Waarom noemt gij Hem onzen Heere?
• Catechismus vraag 36 uitleg: Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus?

Suggestie doorgeven >

Verwondering - troost na sekueel geweld

Vertrouwelijk

(Ver)wonderen

Vrouw vandaag

Koning, bidder, bouwer

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Verwijsbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Mannenbijbel

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen