Vraag

35
36

Heidelbergse Catechismus Zondag 14

Vraag en antwoord 35

Vr. Wat is dat gezegd: Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria ?
Antw. Dat de eeuwige Zone Gods,
Die waarachtig en eeuwig God is en blijft,
ware menselijke natuur,
uit het vlees en bloed der maagd Maria,
door de werking des Heiligen Geestes,
aangenomen heeft,
opdat Hij ook het ware Zaad Davids zij,
Zijn broederen in alles gelijk,
uitgenomen de zonde.

Gekoppelde kernwoorden:

• God is eeuwig
• God is waarachtig

Suggestie doorgeven >

Kersten in kleur

Dagelijkse omgang met God

De ruimte van soevereine genade

Een woonplaats voor de Heilige

De gedenkbalk van het Grote Huis

Opent uwen mond... deel 7 // Thema: psalmen

Psalmen Davids

Tweede Boek Der Psalmen Davids

Veluwe zingt psalmen

Mannenzang // Psalmen op hele noten

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep