Vraag

35
36

Heidelbergse Catechismus Zondag 14

Vraag en antwoord 35

Vr. Wat is dat gezegd: Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria ?
Antw. Dat de eeuwige Zone Gods,
Die waarachtig en eeuwig God is en blijft,
ware menselijke natuur,
uit het vlees en bloed der maagd Maria,
door de werking des Heiligen Geestes,
aangenomen heeft,
opdat Hij ook het ware Zaad Davids zij,
Zijn broederen in alles gelijk,
uitgenomen de zonde.

Gekoppelde kernwoorden:

• God is eeuwig
• God is waarachtig

Suggestie doorgeven >

Belijden in zevenvoud

Gegronde troost

De Heilige Doop

Het onwankelbare verbond

Jakob en Ezau

Psalmen: Instrumentaal

Wildeman, Meditaties over psalmen 3

Psalmen zingen in de dom

Zijn Naam moet eeuwig eer' ontvangen

Mehrchorige Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep