Vraag

35
36

Heidelbergse Catechismus Zondag 14

Vraag en antwoord 35

Vr. Wat is dat gezegd: Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria ?
Antw. Dat de eeuwige Zone Gods,
Die waarachtig en eeuwig God is en blijft,
ware menselijke natuur,
uit het vlees en bloed der maagd Maria,
door de werking des Heiligen Geestes,
aangenomen heeft,
opdat Hij ook het ware Zaad Davids zij,
Zijn broederen in alles gelijk,
uitgenomen de zonde.

Gekoppelde kernwoorden:

• God is eeuwig
• God is waarachtig

Suggestie doorgeven >

Is daar Iemand...?!

Dordt dichtbij

Struikelblokken

Christus alles in allen

Het genadeleven

Beker Met Een Barst

Een Lied op de sabbatdag

Psalmen

Samenzang uit Zwitserland, Prijst Hem in uw psalmen

Ik zal met mijn ganse hart Uw eer

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep