Vraag

35
36

Heidelbergse Catechismus Zondag 14

Vraag en antwoord 35

Vr. Wat is dat gezegd: Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria ?
Antw. Dat de eeuwige Zone Gods,
Die waarachtig en eeuwig God is en blijft,
ware menselijke natuur,
uit het vlees en bloed der maagd Maria,
door de werking des Heiligen Geestes,
aangenomen heeft,
opdat Hij ook het ware Zaad Davids zij,
Zijn broederen in alles gelijk,
uitgenomen de zonde.

Gekoppelde kernwoorden:

• God is eeuwig
• God is waarachtig

Suggestie doorgeven >

De volheid van Christus

Het Christendom: waarheid of fictie?

Op leven en dood

Ik geloof

Bijbelse professoren

Windsbacher Psalmen Ii

Psalmen

Psalmen Unplugged

Zijn Naam moet eeuwig eer' ontvangen

Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep