Vraag

45

Heidelbergse Catechismus Zondag 17

Vraag en antwoord 45

Vr. Wat nut ons de opstanding van Christus?
Antw. Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen,
opdat Hij ons de gerechtigheid,
die Hij door Zijn dood ons verworven had,
kon deelachtig maken.
Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven.
Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Gerechtigheid - van God
• Paasfeest - opstanding

Suggestie doorgeven >

De Zaligheid is in geen ander

Reset - voor mannen

De Heilige Doop

Zonder berouw geen vergeving

Nagelaten schriften

Schutz: Psalmen Davids - Complete Recording Vol.8

Oossanen, Geliefde psalmen & gezangen

Ik zal met mijn ganse hart Uw eer

Wildeman/Belzen, 4 handen-psalmen en gezangen

Psalmen 4 Kids (2Cd)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep