Vraag

45

Heidelbergse Catechismus Zondag 17

Vraag en antwoord 45

Vr. Wat nut ons de opstanding van Christus?
Antw. Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen,
opdat Hij ons de gerechtigheid,
die Hij door Zijn dood ons verworven had,
kon deelachtig maken.
Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven.
Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Gerechtigheid - van God
• Paasfeest - opstanding

Suggestie doorgeven >

Burger van twee werelden

De ruimte van soevereine genade

Mijn God is getrouw

Voor vrijheid van godsdienst en geweten

Levenskracht

Schutz: Psalmen Davids

Wildeman, Sela 2 (meditatieve psalmen)

Zingen daar ik Hem verwacht deel 2

4 Deutsche Psalmen

Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep