Vraag

45

Heidelbergse Catechismus Zondag 17

Vraag en antwoord 45

Vr. Wat nut ons de opstanding van Christus?
Antw. Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen,
opdat Hij ons de gerechtigheid,
die Hij door Zijn dood ons verworven had,
kon deelachtig maken.
Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven.
Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Gerechtigheid - van God
• Paasfeest - opstanding

Suggestie doorgeven >

Erasmus Sarcerius' Pastorale 1559

De godvruchtige avondmaalganger

Eenzaam om het evangelie

Genade bij de troon

Als een kind

Psalmen Davids (piano)

Zingen daar ik Hem verwacht deel 2

Tot U, o God - Jongerenkoor Hananja

Beker Met Een Barst

Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep