Vraag

45

Heidelbergse Catechismus Zondag 17

Vraag en antwoord 45

Vr. Wat nut ons de opstanding van Christus?
Antw. Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen,
opdat Hij ons de gerechtigheid,
die Hij door Zijn dood ons verworven had,
kon deelachtig maken.
Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven.
Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Gerechtigheid - van God
• Paasfeest - opstanding

Suggestie doorgeven >

Woorden van wijsheid voor gemeenteleden

Tot dienst aan God

De kracht van het geloof

Reformatie vandaag

Israëls verwachting

Een Lied op de sabbatdag

Eerste Boek Der Psalmen Davids

Zulks zingt dat volk (deel 6)

Tabulatuurboeck van Psalmen en Fantasyen

Instrumentaal Psalmen deel 2

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep