Vraag

45

Heidelbergse Catechismus Zondag 17

Vraag en antwoord 45

Vr. Wat nut ons de opstanding van Christus?
Antw. Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen,
opdat Hij ons de gerechtigheid,
die Hij door Zijn dood ons verworven had,
kon deelachtig maken.
Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven.
Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Gerechtigheid - van God
• Paasfeest - opstanding

Suggestie doorgeven >

Vruchtbaar door verdrukking

De stem van de Goede Herder

Zo is er maar Een!

Tot een volkomen verzoening

Mijn Bijbel heeft een rode draad

Doet bij uw harp de Psalmen horen

Elias/Paulus/Psalmen/ Lobgesang

Windsbacher Psalmen I

Psalmen - 2E Druk

Samanzang: 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep