Vraag

45

Heidelbergse Catechismus Zondag 17

Vraag en antwoord 45

Vr. Wat nut ons de opstanding van Christus?
Antw. Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen,
opdat Hij ons de gerechtigheid,
die Hij door Zijn dood ons verworven had,
kon deelachtig maken.
Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven.
Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Gerechtigheid - van God
• Paasfeest - opstanding

Suggestie doorgeven >

Zonder berouw geen vergeving

De levendmakende kracht van Gods beloften

Gids en pelgrim

Jeruzalem is wel gebouwd

Om 't eeuwig welbehagen

Beker Met Een Barst

Eigen Bewerkingen Psalmen

Psalmen instrumentaal 2 (Groot Nationaal Strijkorkest)

Zing psalmen voor de Heere

Samenzang Oude Kerk Ede - Samen Zingen Wij De Psalmen 2

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep