Heidelbergse Catechismus Zondag 17

Vraag en antwoord 45

Vr. Wat nut ons de opstanding van Christus?
Antw. Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen,
opdat Hij ons de gerechtigheid,
die Hij door Zijn dood ons verworven had,
kon deelachtig maken.
Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven.
Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.

Video uitleg Zondag 17

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven - eeuwige zaligheid
• Gerechtigheid - van God
• Paasfeest - opstanding

Suggestie doorgeven >

Bas, waar ga je heen? Handleiding

Vruchtdragen voor Hem

101 bemoedigingen voor moeders

Mijn beeld van God

Kruimkens van `s Heeren tafel - dagboek

HSV-jongerenbijbel

Bijbel met Psalmen luxe leer - HSV

Huwelijksbijbel HSV

Zij lacht Bijbel

Gespreksbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen