Vraag

45

Heidelbergse Catechismus Zondag 17

Vraag en antwoord 45

Vr. Wat nut ons de opstanding van Christus?
Antw. Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen,
opdat Hij ons de gerechtigheid,
die Hij door Zijn dood ons verworven had,
kon deelachtig maken.
Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven.
Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Gerechtigheid - van God
• Paasfeest - opstanding

Suggestie doorgeven >

Een boomstam wordt geen krokodil

Genade bij de troon

Liefgehad

Zijn trouwe zorg

Leren bidden

Zing je mee...// 21 bekende Psalmen om mee te zingen

Zeeuwse kinderen zingen psalmen (Thema: vier jaargetijden)

Psalmen Mannenz. Tiel

4 Deutsche Psalmen

Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep