Vraag

45

Heidelbergse Catechismus Zondag 17

Vraag en antwoord 45

Vr. Wat nut ons de opstanding van Christus?
Antw. Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen,
opdat Hij ons de gerechtigheid,
die Hij door Zijn dood ons verworven had,
kon deelachtig maken.
Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven.
Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Gerechtigheid - van God
• Paasfeest - opstanding

Suggestie doorgeven >

Troost door genade

Eenzijdige verbondsliefde

Woorden van wijsheid voor dienen en delen in de zorg

Levenskracht

De arme twijfelende christen tot Christus getrokken

Mannenzang // Psalmen op hele noten

zingen psalmen rondom Kerst

Zijn Naam moet eeuwig eer' ontvangen

Tabulatuurboeck van Psalmen en Fantasyen

Speelt Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep