Vraag

45

Heidelbergse Catechismus Zondag 17

Vraag en antwoord 45

Vr. Wat nut ons de opstanding van Christus?
Antw. Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen,
opdat Hij ons de gerechtigheid,
die Hij door Zijn dood ons verworven had,
kon deelachtig maken.
Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven.
Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Gerechtigheid - van God
• Paasfeest - opstanding

Suggestie doorgeven >

Herstel voor een biddend hart

God, Heidelberg en Oranje

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is

Burger van twee werelden

Levenskracht

Psalmen met bovenstem

Voor Niemand Bang Dl. 1

Schutz; Psalmen Davids 1619

Zijn Naam moet eeuwig eer' ontvangen

Psalmen Davids

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep