Vraag

46
47
48
49

Heidelbergse Catechismus Zondag 18

Vraag en antwoord 46

Vr. Wat verstaat gij daarmede: Opgevaren ten hemel ?
Antw. Dat Christus voor de ogen Zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven,
en dat Hij ons ten goede daar is,
totdat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Hemelvaart
• Wederkomst

Suggestie doorgeven >

Volk in verwarring

Om 't eeuwig welbehagen

Nehemia

Niemand heeft ons méér lief

Beschouwelijk

Psallite Deo

Als een hert gejaagd, o Heere

Wildeman, Sela (meditatieve psalmen)

Zingen psalmen

Derde Boek Der Psalmen Davids

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep