Vraag

46
47
48
49

Heidelbergse Catechismus Zondag 18

Vraag en antwoord 46

Vr. Wat verstaat gij daarmede: Opgevaren ten hemel ?
Antw. Dat Christus voor de ogen Zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven,
en dat Hij ons ten goede daar is,
totdat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Hemelvaart
• Wederkomst

Suggestie doorgeven >

Leren bidden

Vrouwen rond Mozes volgen

Hij is het en toch is Hij het niet

Hij zorgt voor ons

Tenzij dat iemand...

Heft Gode blijde psalmen aan

Doet bij uw harp de Psalmen horen

Looft Hem op uw blijde snaren

Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats

Geneefse Psalmen deel II

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep