Vraag

46
47
48
49

Heidelbergse Catechismus Zondag 18

Vraag en antwoord 46

Vr. Wat verstaat gij daarmede: Opgevaren ten hemel ?
Antw. Dat Christus voor de ogen Zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven,
en dat Hij ons ten goede daar is,
totdat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Hemelvaart
• Wederkomst

Suggestie doorgeven >

Vreugde in beproeving

Groot belang van de zaligheid

De belijdenisgeschriften

Het boek Esther

De HEERE onze gerechtigheid

Wait

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

8e Rijssense mannenzang vanuit de Schildkerk

Mendelssohn; Psalmen Und Motetten

Juweeltjes // Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep