Vraag

46
47
48
49

Heidelbergse Catechismus Zondag 18

Vraag en antwoord 46

Vr. Wat verstaat gij daarmede: Opgevaren ten hemel ?
Antw. Dat Christus voor de ogen Zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven,
en dat Hij ons ten goede daar is,
totdat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Hemelvaart
• Wederkomst

Suggestie doorgeven >

In mijn gemeente ben ik thuis

t Is al voor mij geschied

De Heidelbergse Catechismus

Herstel voor een biddend hart

Speciaal voor papa

Samenzang uit Zwitserland, Prijst Hem in uw psalmen

Looft Hem op uw blijde snaren

Zijn Naam moet eeuwig eer' ontvangen

Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats

Die Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep