Vraag

54
55
56

Heidelbergse Catechismus Zondag 21

Vraag en antwoord 54

Vr. Wat gelooft gij van de heilige, algemene Christelijke Kerk ?
Antw. Dat de Zone Gods uit het ganse menselijk geslacht
Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren,
door Zijn Geest en Woord,
in enigheid des waren geloofs,
van den beginne der wereld tot aan het einde vergadert,
beschermt en onderhoudt;
en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Bescherming van God
• Gemeenschap (der heiligen)

Suggestie doorgeven >

Op weg naar Golgotha

Het genadeleven

Zijn trouwe zorg

Uw naam ter eer

Volk in verwarring

Liefde, Brood & Slaap Dl. 3

Psalmen zingen in de dom

Als een hert gejaagd, o Heere

Prijst de Naam van uwen God

Drie-enig God, U zij al d'eer!

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep