Vraag

54
55
56

Heidelbergse Catechismus Zondag 21

Vraag en antwoord 54

Vr. Wat gelooft gij van de heilige, algemene Christelijke Kerk ?
Antw. Dat de Zone Gods uit het ganse menselijk geslacht
Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren,
door Zijn Geest en Woord,
in enigheid des waren geloofs,
van den beginne der wereld tot aan het einde vergadert,
beschermt en onderhoudt;
en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Bescherming van God
• Gemeenschap (der heiligen)

Suggestie doorgeven >

Niemand heeft ons méér lief

Desiderius Erasmus

Een waar geloof

Reformatie vandaag

De orde des heils

Barneveld zingt psalmen

Elias/Paulus/Psalmen/ Lobgesang

Zing psalmen voor de Heere

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

Wildeman, Meditaties over psalmen 3

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep