Heidelbergse Catechismus Zondag 21

Vraag en antwoord 54

Vr. Wat gelooft gij van de heilige, algemene Christelijke Kerk ?
Antw. Dat de Zone Gods uit het ganse menselijk geslacht
Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren,
door Zijn Geest en Woord,
in enigheid des waren geloofs,
van den beginne der wereld tot aan het einde vergadert,
beschermt en onderhoudt;
en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven.

Video uitleg Zondag 21

Gekoppelde kernwoorden:

• Bescherming van God
• Gemeenschap (der heiligen)

Suggestie doorgeven >

Op zoek naar vreugde in het ambt

Welkom in de strijd

Kort maar krachtig

Een nieuwe geboorte

Houd stand! - Bijbelstudies over de wapenrusting van God

Kinderbijbel HSV

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Mannenbijbel

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Bijbel HSV - hardcover antraciet

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen