Vraag

54
55
56

Heidelbergse Catechismus Zondag 21

Vraag en antwoord 54

Vr. Wat gelooft gij van de heilige, algemene Christelijke Kerk ?
Antw. Dat de Zone Gods uit het ganse menselijk geslacht
Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren,
door Zijn Geest en Woord,
in enigheid des waren geloofs,
van den beginne der wereld tot aan het einde vergadert,
beschermt en onderhoudt;
en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Bescherming van God
• Gemeenschap (der heiligen)

Suggestie doorgeven >

Volk in verwarring

Zijn trouwe zorg

Via Vitae

De stem van mijn Liefste

Voor vrijheid van godsdienst en geweten

Geen Woord Teveel Dl. 4

Psalmen Davids (piano)

Echo Reiskoor, Psalmen Zingen In Europa

Geliefde Psalmen

Een Lied op de sabbatdag

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep