Vraag

54
55
56

Heidelbergse Catechismus Zondag 21

Vraag en antwoord 54

Vr. Wat gelooft gij van de heilige, algemene Christelijke Kerk ?
Antw. Dat de Zone Gods uit het ganse menselijk geslacht
Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren,
door Zijn Geest en Woord,
in enigheid des waren geloofs,
van den beginne der wereld tot aan het einde vergadert,
beschermt en onderhoudt;
en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Bescherming van God
• Gemeenschap (der heiligen)

Suggestie doorgeven >

Gids en pelgrim

Woorden van wijsheid voor gemeenteleden

Pastorale adviezen deel 3

Ik geloof

Voorbeeld of struikelblok

zingen psalmen rondom Kerst

Psalmen instrumentaal 2 (Groot Nationaal Strijkorkest)

8e Rijssense mannanzang vanuit de Schildkerk

Zijn Naam moet eeuwig eer' ontvangen

Psalmen en Geestelijke liederen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep