Vraag

54
55
56

Heidelbergse Catechismus Zondag 21

Vraag en antwoord 54

Vr. Wat gelooft gij van de heilige, algemene Christelijke Kerk ?
Antw. Dat de Zone Gods uit het ganse menselijk geslacht
Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren,
door Zijn Geest en Woord,
in enigheid des waren geloofs,
van den beginne der wereld tot aan het einde vergadert,
beschermt en onderhoudt;
en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Bescherming van God
• Gemeenschap (der heiligen)

Suggestie doorgeven >

Die zijn het die van Mij getuigen

Nodig te weten

Bijbelse professoren

Op weg naar Golgotha

Het ABC van het geloof

Heilig boven alles, deel 8

Psalmen

Psalmen van David voor kerk & huis deel 1

Windsbacher Psalmen I

Psalmen met bovenstem

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep