Vraag

54
55
56

Heidelbergse Catechismus Zondag 21

Vraag en antwoord 54

Vr. Wat gelooft gij van de heilige, algemene Christelijke Kerk ?
Antw. Dat de Zone Gods uit het ganse menselijk geslacht
Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren,
door Zijn Geest en Woord,
in enigheid des waren geloofs,
van den beginne der wereld tot aan het einde vergadert,
beschermt en onderhoudt;
en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Bescherming van God
• Gemeenschap (der heiligen)

Suggestie doorgeven >

Niet zomaar een boodschap

Speciaal voor papa

In mijn gemeente ben ik thuis

Katholiek vandaag

Jesaja

Psalmen In Opwekking

Windsbacher Psalmen Ii

Zingen psalmen

Eigen Bewerkingen Psalmen

Herademen Met De Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep