Vraag

54
55
56

Heidelbergse Catechismus Zondag 21

Vraag en antwoord 54

Vr. Wat gelooft gij van de heilige, algemene Christelijke Kerk ?
Antw. Dat de Zone Gods uit het ganse menselijk geslacht
Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren,
door Zijn Geest en Woord,
in enigheid des waren geloofs,
van den beginne der wereld tot aan het einde vergadert,
beschermt en onderhoudt;
en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Bescherming van God
• Gemeenschap (der heiligen)

Suggestie doorgeven >

Redelijke Godsdienst, deel 2a

Mijn raad zal bestaan

Hebt goede moed

De gedenkbalk van het Grote Huis

Reisbeschrijvingen

Eigen Bewerkingen Psalmen

Zulks zingt dat volk (deel 6)

Psalmen Davids

Compleet gelukkig

Derde Boek Der Psalmen Davids

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep