Vraag

54
55
56

Heidelbergse Catechismus Zondag 21

Vraag en antwoord 54

Vr. Wat gelooft gij van de heilige, algemene Christelijke Kerk ?
Antw. Dat de Zone Gods uit het ganse menselijk geslacht
Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren,
door Zijn Geest en Woord,
in enigheid des waren geloofs,
van den beginne der wereld tot aan het einde vergadert,
beschermt en onderhoudt;
en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Bescherming van God
• Gemeenschap (der heiligen)

Suggestie doorgeven >

Christus alles in allen

Voor leerling en leraar

Nodig te weten

Eenzijdige verbondsliefde

Bevrijd uit list en geweld

Echo Reiskoor, Psalmen Zingen In Europa

Samenzang uit Zwitserland, Prijst Hem in uw psalmen

Psalmen

Oossanen, Geliefde psalmen & gezangen

Stad van Goud

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep