Vraag

72
73
74

Heidelbergse Catechismus Zondag 27

Vraag en antwoord 72

Vr. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelve?
Antw. Neen het; want alleen het bloed van Jezus Christus
en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Hoop en heiliging

Meten, weten en jezelf vergeten

Een eeuwig verbond

Het Grote Huis achter de dijk

Als God dan liefde is...

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen