Vraag

80
81
82

Heidelbergse Catechismus Zondag 30

Vraag en antwoord 80

Vr. Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse mis?
Antw. Het Avondmaal des Heeren betuigt ons
dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben
door de enige offerande van Jezus Christus,
die Hij Zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft,
en dat wij door den Heiligen Geest Christus worden ingelijfd,
Die nu naar Zijn menselijke natuur niet op de aarde
maar in den hemel is, ter rechterhand Gods Zijns Vaders,
en daar van ons wil aangebeden zijn.
Maar de mis leert
dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben,
tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worde,
en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is,
en daarom ook daarin moet aangebeden worden.
En alzo is de mis in den grond anders niet dan een verloochening der enige offerande
en des lijdens van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij.

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Heilig Avondmaal
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Hoop

Een boomstam wordt geen krokodil

Uit den schat des Woords - 67 jaargang

Bemoediging

Sara en Hagar volgen (2)

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Wildeman/Belzen, 4 handen-psalmen en gezangen

U alleen, U loven wij (Veel gevraagde en geliefde psalmen)

Psalmen instrumentaal 2 (Groot Nationaal Strijkorkest)

Psalmen Mannenzang vanuit Rijssen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep