Vraag

80
81
82

Heidelbergse Catechismus Zondag 30

Vraag en antwoord 80

Vr. Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse mis?
Antw. Het Avondmaal des Heeren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij Zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door den Heiligen Geest Christus worden ingelijfd, Die nu naar Zijn menselijke natuur niet op de aarde maar in den hemel is, ter rechterhand Gods Zijns Vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worde, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in den grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij.

Suggestie doorgeven >

Hoe de rups eindelijk zijn doel bereikte

Christus alles in allen

De Heidelbergse Catechismus

Beschouwelijk

Op leven en dood

Zing je mee...// 21 bekende Psalmen om mee te zingen

Liefde, Brood & Slaap Dl. 3

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Gaude Plaude; Psalmen Und Motetten

Zijn Naam moet eeuwig eer' ontvangen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep