Vraag

9
10
11

Heidelbergse Catechismus Zondag 4

Vraag en antwoord 9

Vr. Doet dan God den mens niet onrecht,
dat Hij in Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan?

Antw. Neen Hij;
want God heeft den mens alzo geschapen, dat hij dat kon doen;
maar de mens heeft zichzelven en al zijn nakomelingen,
door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid,
van deze gaven beroofd.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 1 - afgoden
• De Wet - gebod 10 - begeren
• De Wet - gebod 2 - beeldendienst
• De Wet - gebod 3 - Gods Naam
• De Wet - gebod 4 - Sabbat
• De Wet - gebod 5 - ouders
• De Wet - gebod 6 - doodslaan
• De Wet - gebod 7 - echtbreken
• De Wet - gebod 8 - stelen
• De Wet - gebod 9 - liegen
• Schuldbelijdenis en zonde

Suggestie doorgeven >

De ruimte van soevereine genade

Bij welk team hoor jij?

De beleving van het heil

Uit liefde tot Zijn kudde

Josia

Psalmen

Waar is antwoord?

Compleet gelukkig

Psalmen gezongen cd

Kinderen zingen geliefde psalmen (deel 1)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep