Vraag

112

Heidelbergse Catechismus Zondag 43

Vraag en antwoord 112

Vr. Wat wil het negende gebod?
Antw. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve,
niemand zijn woorden verdraaie,
geen achterklapper of lasteraar zij,
niemand lichtelijk en onverhoord oordele of helpe veroordelen;
maar allerlei liegen en bedriegen,
als eigen werken des duivels, vermijde,
tenzij dat ik den zwaren toorn Gods op mij laden wil;
insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen
de waarheid liefhebbe, oprechtelijk spreke en belijde;
ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevordere.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 9 - liegen

Suggestie doorgeven >

Simson, de eenzame strijder

Erasmus Sarcerius' Pastorale 1559

De stem van de Goede Herder

Zondaarsliefde

t Is al voor mij geschied

Psalmen

Tweede Boek Der Psalmen Davids

Oossanen, Geliefde psalmen & gezangen

Psalmen Van David

Ik zal met mijn ganse hart Uw eer

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep