Vraag

112

Heidelbergse Catechismus Zondag 43

Vraag en antwoord 112

Vr. Wat wil het negende gebod?
Antw. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve,
niemand zijn woorden verdraaie,
geen achterklapper of lasteraar zij,
niemand lichtelijk en onverhoord oordele of helpe veroordelen;
maar allerlei liegen en bedriegen,
als eigen werken des duivels, vermijde,
tenzij dat ik den zwaren toorn Gods op mij laden wil;
insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen
de waarheid liefhebbe, oprechtelijk spreke en belijde;
ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevordere.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 9 - liegen

Suggestie doorgeven >

Bijbelse professoren

Goddelijke troost

Gezonden

Liefgehad

Een goed geweten

Psalmen met bovenstem

Heft Gode blijde psalmen aan

Liefde, Brood & Slaap Dl. 3

Ik Zal Psalmen Zingen Tot Zijn Eer

Een Lied op de sabbatdag

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep