Vraag

112

Heidelbergse Catechismus Zondag 43

Vraag en antwoord 112

Vr. Wat wil het negende gebod?
Antw. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve,
niemand zijn woorden verdraaie,
geen achterklapper of lasteraar zij,
niemand lichtelijk en onverhoord oordele of helpe veroordelen;
maar allerlei liegen en bedriegen,
als eigen werken des duivels, vermijde,
tenzij dat ik den zwaren toorn Gods op mij laden wil;
insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen
de waarheid liefhebbe, oprechtelijk spreke en belijde;
ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevordere.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 9 - liegen

Suggestie doorgeven >

Burger van twee werelden

Onder de aandacht

Al treft u 't felst verdriet

Als je jong bent

De arme twijfelende christen tot Christus getrokken

Schutz; Psalmen Davids 1619

Wildeman, Meditaties over psalmen 3

Psalmen

Wildeman, Meditaties over psalmen

zingen psalmen rondom Kerst

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep