Vraag

112

Heidelbergse Catechismus Zondag 43

Vraag en antwoord 112

Vr. Wat wil het negende gebod?
Antw. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve,
niemand zijn woorden verdraaie,
geen achterklapper of lasteraar zij,
niemand lichtelijk en onverhoord oordele of helpe veroordelen;
maar allerlei liegen en bedriegen,
als eigen werken des duivels, vermijde,
tenzij dat ik den zwaren toorn Gods op mij laden wil;
insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen
de waarheid liefhebbe, oprechtelijk spreke en belijde;
ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevordere.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 9 - liegen

Suggestie doorgeven >

Troost door genade

Een samenkomst om naar te verlangen

Niet zomaar een boodschap

Blijven bidden voor je kind

De HEERE onze gerechtigheid

Als een hert gejaagd, o Heere

Wildeman, Meditaties over psalmen

Fire Salmer Op.74/ Drei Psalmen Op.78

Een Lied op de sabbatdag

Heilig boven alles, deel 8

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep