Vraag

112

Heidelbergse Catechismus Zondag 43

Vraag en antwoord 112

Vr. Wat wil het negende gebod?
Antw. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve,
niemand zijn woorden verdraaie,
geen achterklapper of lasteraar zij,
niemand lichtelijk en onverhoord oordele of helpe veroordelen;
maar allerlei liegen en bedriegen,
als eigen werken des duivels, vermijde,
tenzij dat ik den zwaren toorn Gods op mij laden wil;
insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen
de waarheid liefhebbe, oprechtelijk spreke en belijde;
ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevordere.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 9 - liegen

Suggestie doorgeven >

De Christenreis

Vergeven: dat gaat zomaar niet

Gids voor Bijbellezers

De stem des bloeds

Rond de kribbe

Als een hert gejaagd, o Heere

Ik Zal Psalmen Zingen Tot Zijn Eer

Psalmen Davids

Voor Niemand Bang Dl. 1

Mess Op.54 - Psalmen Op.85

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep