Vraag

112

Heidelbergse Catechismus Zondag 43

Vraag en antwoord 112

Vr. Wat wil het negende gebod?
Antw. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve,
niemand zijn woorden verdraaie,
geen achterklapper of lasteraar zij,
niemand lichtelijk en onverhoord oordele of helpe veroordelen;
maar allerlei liegen en bedriegen,
als eigen werken des duivels, vermijde,
tenzij dat ik den zwaren toorn Gods op mij laden wil;
insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen
de waarheid liefhebbe, oprechtelijk spreke en belijde;
ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevordere.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 9 - liegen

Suggestie doorgeven >

Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen

Bevrijd uit list en geweld

Een woonplaats voor de Heilige

Mijn God is getrouw

De tien geboden voor vandaag; Alleen als E-book leverbaar

Gouden HJK-Momenten

k Zal gedenken Psalmzang op de Veluwe

Samenzang, Met psalmen prijzen

Als een hert gejaagd, o Heere

Samanzang: 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep