Vraag

112

Heidelbergse Catechismus Zondag 43

Vraag en antwoord 112

Vr. Wat wil het negende gebod?
Antw. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve, niemand zijn woorden verdraaie, geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk en onverhoord oordele of helpe veroordelen; maar allerlei liegen en bedriegen, als eigen werken des duivels, vermijde, tenzij dat ik den zwaren toorn Gods op mij laden wil; insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebbe, oprechtelijk spreke en belijde; ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevordere.

Suggestie doorgeven >

Herstel voor een biddend hart

Liefdesdwang

Jesaja

De stem van mijn Liefste

Gods openbaring

Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats

Schutz: Psalmen Davids - Complete Recording Vol.8

Egbert Juffer zingt Psalmen

Die Psalmen

Neerlands Mannenzang deel 3

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep