Vraag

112

Heidelbergse Catechismus Zondag 43

Vraag en antwoord 112

Vr. Wat wil het negende gebod?
Antw. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve,
niemand zijn woorden verdraaie,
geen achterklapper of lasteraar zij,
niemand lichtelijk en onverhoord oordele of helpe veroordelen;
maar allerlei liegen en bedriegen,
als eigen werken des duivels, vermijde,
tenzij dat ik den zwaren toorn Gods op mij laden wil;
insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen
de waarheid liefhebbe, oprechtelijk spreke en belijde;
ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevordere.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 9 - liegen

Suggestie doorgeven >

Mijn raad zal bestaan

Mijn God is getrouw

Verbonden

Een woonplaats voor de Heilige

Die zijn het die van Mij getuigen

Vierde Boek Der Psalmen Davids

Eigen Bewerkingen Psalmen

Psalmen Van David

Ik zal met mijn ganse hart Uw eer

Zingen psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep