Vraag

112

Heidelbergse Catechismus Zondag 43

Vraag en antwoord 112

Vr. Wat wil het negende gebod?
Antw. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve,
niemand zijn woorden verdraaie,
geen achterklapper of lasteraar zij,
niemand lichtelijk en onverhoord oordele of helpe veroordelen;
maar allerlei liegen en bedriegen,
als eigen werken des duivels, vermijde,
tenzij dat ik den zwaren toorn Gods op mij laden wil;
insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen
de waarheid liefhebbe, oprechtelijk spreke en belijde;
ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevordere.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 9 - liegen

Suggestie doorgeven >

Beloften van troost

Jongeren naar het huwelijk (2)

Troost door genade

Met Christus opgewekt

Waarheen pelgrims

Zing je mee...// 21 bekende Psalmen om mee te zingen

Mehrchorige Psalmen

Psalmen In Opwekking

Tot U, o God - Jongerenkoor Hananja

Psalmen over de zee

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep