Vraag

112

Heidelbergse Catechismus Zondag 43

Vraag en antwoord 112

Vr. Wat wil het negende gebod?
Antw. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve, niemand zijn woorden verdraaie, geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk en onverhoord oordele of helpe veroordelen; maar allerlei liegen en bedriegen, als eigen werken des duivels, vermijde, tenzij dat ik den zwaren toorn Gods op mij laden wil; insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebbe, oprechtelijk spreke en belijde; ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevordere.

Suggestie doorgeven >

Redelijke Godsdienst, deel 2a

Nodig te weten

De ruimte van soevereine genade

Dragende Zijn kruis

Gegronde troost

Zwartsluis Zingt

Doet bij uw harp de Psalmen horen

Zeeuwse kinderen zingen psalmen en

Derde Boek Der Psalmen Davids

Geneefse Psalmen deel II

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep