Vraag

122

Heidelbergse Catechismus Zondag 47

Vraag en antwoord 122

Vr. Welke is de eerste bede?
Antw. Uw Naam worde geheiligd. Dat is: Geef ons eerstelijk dat wij U recht kennen, en U in al Uw werken, in welke Uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen; daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken, alzo schikken en richten, dat Uw Naam om onzentwil niet gelasterd, maar geŽerd en geprezen worde.

Suggestie doorgeven >

Wat zal er van dit kind worden?

Wendt u naar Mij toe

De kracht van het geloof

Speciaal voor papa

Bij het kruis(2)

Psalmen voor kerk & huis deel 2

Zijn Naam moet eeuwig eer' ontvangen

Voor kerktijd... Deel 3 Pieter Heykoop speelt niet-ritmische psalmen

Geneefse Psalmen deel II

Zing psalmen voor de Heere

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep