Vraag

122

Heidelbergse Catechismus Zondag 47

Vraag en antwoord 122

Vr. Welke is de eerste bede?
Antw. Uw Naam worde geheiligd.
Dat is: Geef ons eerstelijk dat wij U recht kennen,
en U in al Uw werken, in welke Uw almachtigheid,
wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt,
heiligen, roemen en prijzen;
daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken,
alzo schikken en richten, dat Uw Naam om onzentwil niet gelasterd,
maar geƫerd en geprezen worde.

Gekoppelde kernwoorden:

• Barmhartigheid van God
• Gebed (2 Uw Naam worde geheiligd)
• Gerechtigheid - van God
• Goedheid van God
• Loven van God
• Wijsheid van God

Suggestie doorgeven >

Gods openbaring

Beproeving en overwinning van het geloof

De belijdenisgeschriften

De stem van mijn Liefste

Speciaal voor mama

Drie-enig God, U zij al d'eer!

Wit/Zonnenberg, Psalmen voor fluit, strijkkwintet e

Psalmen Mannenzang vanuit Rijssen

Psalmen Davids

Looft Hem op uw blijde snaren

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep