Vraag

122

Heidelbergse Catechismus Zondag 47

Vraag en antwoord 122

Vr. Welke is de eerste bede?
Antw. Uw Naam worde geheiligd.
Dat is: Geef ons eerstelijk dat wij U recht kennen,
en U in al Uw werken, in welke Uw almachtigheid,
wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt,
heiligen, roemen en prijzen;
daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken,
alzo schikken en richten, dat Uw Naam om onzentwil niet gelasterd,
maar geƫerd en geprezen worde.

Gekoppelde kernwoorden:

• Barmhartigheid van God
• Gebed (2 Uw Naam worde geheiligd)
• Gerechtigheid - van God
• Goedheid van God
• Loven van God
• Wijsheid van God

Suggestie doorgeven >

Een samenkomst om naar te verlangen

Momenten uit het leven van Mozes

Wandelen in de waarheid

Profetisch perspectief

Sprekende kleuren

Psalmen met bovenstem

Looft Hem op uw blijde snaren

Psalmen

Wildeman, Sela (meditatieve psalmen)

Zulks zingt dat volk (deel 4)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep