Vraag

123

Heidelbergse Catechismus Zondag 48

Vraag en antwoord 123

Vr. Welke is de tweede bede?
Antw. Uw Koninkrijk kome. Dat is: Regeer ons alzo door Uw Woord en Uw Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen; bewaar en vermeerder Uw Kerk; verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen U verheft, mitsgaders alle boze raadslagen die tegen Uw heilig Woord bedacht worden; totdat de volkomenheid Uws Rijks kome, waarin Gij alles zult zijn in allen.

Suggestie doorgeven >

Speciaal voor mama

Burger van twee werelden

De Bank des geloofs

Desiderius Erasmus

De verdediging van het gereformeerde kerkmodel

Egbert Juffer zingt Psalmen

Psalmen Davids (piano)

Psalmen over de zee

Gouden HJK-Momenten

k Zal gedenken Psalmzang op de Veluwe

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep