Vraag

123

Heidelbergse Catechismus Zondag 48

Vraag en antwoord 123

Vr. Welke is de tweede bede?
Antw. Uw Koninkrijk kome.
Dat is: Regeer ons alzo door Uw Woord en Uw Geest,
dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen;
bewaar en vermeerder Uw Kerk;
verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen U verheft,
mitsgaders alle boze raadslagen die tegen Uw heilig Woord bedacht worden;
totdat de volkomenheid Uws Rijks kome,
waarin Gij alles zult zijn in allen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (3 Uw Koninkrijk kome)

Suggestie doorgeven >

Tenzij dat iemand...

De kracht van het geloof

De arme twijfelende christen tot Christus getrokken

Gereformeerden aan de Nieuwe Rijn

Vrouwen rond Mozes volgen

Kinderen zingen psalmen 2

Looft Hem op uw blijde snaren

Psalmen zingen in de dom

Psalmen gezongen cd

Psalmen 4 Kids (2Cd)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep