Heidelbergse Catechismus Zondag 48

Vraag en antwoord 123

Vr. Welke is de tweede bede?
Antw. Uw Koninkrijk kome.
Dat is: Regeer ons alzo door Uw Woord en Uw Geest,
dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen;
bewaar en vermeerder Uw Kerk;
verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen U verheft,
mitsgaders alle boze raadslagen die tegen Uw heilig Woord bedacht worden;
totdat de volkomenheid Uws Rijks kome,
waarin Gij alles zult zijn in allen.

Video uitleg Zondag 48

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (3 Uw Koninkrijk kome)

Suggestie doorgeven >

Met God op pad

Van slavendienst naar eredienst

Altijd nabij

David - Beth Moore Bijbelstudies

Vruchtdragen voor Hem

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Journalbijbel

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

HSV-jongerenbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen