Vraag

123

Heidelbergse Catechismus Zondag 48

Vraag en antwoord 123

Vr. Welke is de tweede bede?
Antw. Uw Koninkrijk kome.
Dat is: Regeer ons alzo door Uw Woord en Uw Geest,
dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen;
bewaar en vermeerder Uw Kerk;
verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen U verheft,
mitsgaders alle boze raadslagen die tegen Uw heilig Woord bedacht worden;
totdat de volkomenheid Uws Rijks kome,
waarin Gij alles zult zijn in allen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (3 Uw Koninkrijk kome)

Suggestie doorgeven >

Tot dienst aan God

De beleving van het heil

Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen

In mijn gemeente ben ik thuis

Volk in verwarring

U alleen, U loven wij (Veel gevraagde en geliefde psalmen)

Als een hert gejaagd, o Heere

Met psalmen prijzen / Kinderen van de Calvijnschool Leerdam

Psalmen

Doet bij uw harp de Psalmen horen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep