Vraag

123

Heidelbergse Catechismus Zondag 48

Vraag en antwoord 123

Vr. Welke is de tweede bede?
Antw. Uw Koninkrijk kome. Dat is: Regeer ons alzo door Uw Woord en Uw Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen; bewaar en vermeerder Uw Kerk; verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen U verheft, mitsgaders alle boze raadslagen die tegen Uw heilig Woord bedacht worden; totdat de volkomenheid Uws Rijks kome, waarin Gij alles zult zijn in allen.

Suggestie doorgeven >

De arme twijfelende christen tot Christus getrokken

Horen en doen

Zonder berouw geen vergeving

Zijn trouwe zorg

Het genadeleven

Zulks zingt dat volk (deel 4)

Herademen Met De Psalmen

Psalmen Mannenzang vanuit Rijssen

Psalmen Unplugged

Stad van Goud

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep