Vraag

123

Heidelbergse Catechismus Zondag 48

Vraag en antwoord 123

Vr. Welke is de tweede bede?
Antw. Uw Koninkrijk kome.
Dat is: Regeer ons alzo door Uw Woord en Uw Geest,
dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen;
bewaar en vermeerder Uw Kerk;
verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen U verheft,
mitsgaders alle boze raadslagen die tegen Uw heilig Woord bedacht worden;
totdat de volkomenheid Uws Rijks kome,
waarin Gij alles zult zijn in allen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (3 Uw Koninkrijk kome)

Suggestie doorgeven >

Jeruzalem is wel gebouwd

Horen en doen

Lerenderwijs wekboek(1)

Brug naar Genensis III

Ik geloof in God

Speelt Psalmen

Zing je mee...// 21 bekende Psalmen om mee te zingen

Zeeuwse kinderen zingen psalmen en

Niet-ritmische psalmen, Uw groten naam ter eer!

Samanzang: 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep