Vraag

123

Heidelbergse Catechismus Zondag 48

Vraag en antwoord 123

Vr. Welke is de tweede bede?
Antw. Uw Koninkrijk kome.
Dat is: Regeer ons alzo door Uw Woord en Uw Geest,
dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen;
bewaar en vermeerder Uw Kerk;
verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen U verheft,
mitsgaders alle boze raadslagen die tegen Uw heilig Woord bedacht worden;
totdat de volkomenheid Uws Rijks kome,
waarin Gij alles zult zijn in allen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (3 Uw Koninkrijk kome)

Suggestie doorgeven >

Beloften Van Troost; E-book

Bevrijd uit list en geweld

Desiderius Erasmus

Horen en doen

Om 't eeuwig welbehagen

Schutz: Psalmen Davids - Complete Recording Vol.8

Samanzang: 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer

Kinderen zingen geliefde psalmen (deel 1)

Psalmen

Psalmen Mannenz. Tiel

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep