Vraag

123

Heidelbergse Catechismus Zondag 48

Vraag en antwoord 123

Vr. Welke is de tweede bede?
Antw. Uw Koninkrijk kome.
Dat is: Regeer ons alzo door Uw Woord en Uw Geest,
dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen;
bewaar en vermeerder Uw Kerk;
verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen U verheft,
mitsgaders alle boze raadslagen die tegen Uw heilig Woord bedacht worden;
totdat de volkomenheid Uws Rijks kome,
waarin Gij alles zult zijn in allen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (3 Uw Koninkrijk kome)

Suggestie doorgeven >

De jonge christen

De belijdenisgeschriften

Het onwankelbare verbond

Hoe de rups eindelijk zijn doel bereikte

Blijft in Mij

Psalmen Davids (piano)

Mess Op.54 - Psalmen Op.85

Waar is antwoord?

Samenzang, Met psalmen prijzen

Psalmen: Dixit Dominus/Laudate Puer

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep