Vraag

123

Heidelbergse Catechismus Zondag 48

Vraag en antwoord 123

Vr. Welke is de tweede bede?
Antw. Uw Koninkrijk kome.
Dat is: Regeer ons alzo door Uw Woord en Uw Geest,
dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen;
bewaar en vermeerder Uw Kerk;
verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen U verheft,
mitsgaders alle boze raadslagen die tegen Uw heilig Woord bedacht worden;
totdat de volkomenheid Uws Rijks kome,
waarin Gij alles zult zijn in allen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (3 Uw Koninkrijk kome)

Suggestie doorgeven >

Uit den schat des Woords - 67 jaargang

Bij U alleen

Burger van twee werelden

Gods openbaring

Mi Biblia tiene un hilo rojo

Samenzang, Met psalmen prijzen

Windsbacher Psalmen I

Zijn Naam moet eeuwig eer' ontvangen

Mannenzang // Psalmen op hele noten

Zingen psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep