Vraag

125

Heidelbergse Catechismus Zondag 50

Vraag en antwoord 125

Vr. Welke is de vierde bede?
Antw. Geef ons heden ons dagelijks brood.
Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen,
opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige Oorsprong alles goeds zijt,
en dat noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven,
zonder Uw zegen ons gedijen,
en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (5 Geef ons heden...)

Suggestie doorgeven >

Als een kind

Eenzijdige verbondsliefde

Ik kom haastelijk (5)

Volg gij mij

Burger van twee werelden

Geliefde Psalmen

Psalmen instrumentaal 2 (Groot Nationaal Strijkorkest)

Tot U, o God - Jongerenkoor Hananja

Psalmen rond Horeb ( 2cd )

Geneefse Psalmen deel II

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep