Vraag

125

Heidelbergse Catechismus Zondag 50

Vraag en antwoord 125

Vr. Welke is de vierde bede?
Antw. Geef ons heden ons dagelijks brood.
Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen,
opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige Oorsprong alles goeds zijt,
en dat noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven,
zonder Uw zegen ons gedijen,
en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (5 Geef ons heden...)

Suggestie doorgeven >

Speciaal voor papa

Bevrijd uit list en geweld

Jongeren naar het huwelijk (2)

Omgaan met dementie

Het Christendom: waarheid of fictie?

Psalmen Davids - Berijming 1773

Als een hert gejaagd, o Heere

Neerlands Mannenzang deel 3

Veluwse kinderen zingen psalmen

Geneefse Psalmen III - Sietze de Vries

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep