Vraag

125

Heidelbergse Catechismus Zondag 50

Vraag en antwoord 125

Vr. Welke is de vierde bede?
Antw. Geef ons heden ons dagelijks brood.
Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen,
opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige Oorsprong alles goeds zijt,
en dat noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven,
zonder Uw zegen ons gedijen,
en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (5 Geef ons heden...)

Suggestie doorgeven >

Kersten in kleur

Reformatie vandaag

Christus alles in allen

Zonder berouw geen vergeving

Het onwankelbare verbond

Veluwse kinderen zingen psalmen

Als een hert gejaagd, o Heere

Zeeuwse kinderen zingen psalmen en

Eigen Bewerkingen Psalmen

Wit/Zonnenberg, Psalmen voor fluit, strijkkwintet e

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep