Vraag

125

Heidelbergse Catechismus Zondag 50

Vraag en antwoord 125

Vr. Welke is de vierde bede?
Antw. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige Oorsprong alles goeds zijt, en dat noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven, zonder Uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen.

Suggestie doorgeven >

Levenskracht

Voor vrijheid van godsdienst en geweten

Jeruzalem is wel gebouwd

Israëls verwachting

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is

Echo Reiskoor, Psalmen Zingen In Europa

Hendrik Jan van der Heiden

Oossanen, Geliefde psalmen & gezangen

Psalmen - 2E Druk

Psalmen van David voor kerk & huis deel 1

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep