Vraag

125

Heidelbergse Catechismus Zondag 50

Vraag en antwoord 125

Vr. Welke is de vierde bede?
Antw. Geef ons heden ons dagelijks brood.
Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen,
opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige Oorsprong alles goeds zijt,
en dat noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven,
zonder Uw zegen ons gedijen,
en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (5 Geef ons heden...)

Suggestie doorgeven >

Woorden van wijsheid voor doopouders

Woord en wetenschap

Rebekka volgen (3)

Woorden van wijsheid voor gemeenteleden

Bij welk team hoor jij?

Juweeltjes // Psalmen

Veluwse kinderen zingen psalmen

Samenzang uit Zwitserland, Prijst Hem in uw psalmen

Zijn Naam moet eeuwig eer' ontvangen

Die Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep