Vraag

125

Heidelbergse Catechismus Zondag 50

Vraag en antwoord 125

Vr. Welke is de vierde bede?
Antw. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige Oorsprong alles goeds zijt, en dat noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven, zonder Uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen.

Suggestie doorgeven >

Redelijke Godsdienst, deel 2a

Zonder berouw geen vergeving

Beloften Van Troost; E-book

Voorbeeld of struikelblok

Bij het kruis(2)

Zingen psalmen

Psalmen Mannenzang vanuit Rijssen

Schutz; Psalmen Davids 1619

Egbert Juffer zingt Psalmen

Eigen Bewerkingen Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep