Vraag

125

Heidelbergse Catechismus Zondag 50

Vraag en antwoord 125

Vr. Welke is de vierde bede?
Antw. Geef ons heden ons dagelijks brood.
Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen,
opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige Oorsprong alles goeds zijt,
en dat noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven,
zonder Uw zegen ons gedijen,
en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (5 Geef ons heden...)

Suggestie doorgeven >

Liefdesdwang

Woorden van opwekking

Reformatie vandaag

Als zonde mij omringt

Zeker en vast

Wait

Psalmen Mannenzang vanuit Rijssen

Ik zal met mijn ganse hart Uw eer

Looft Hem op uw blijde snaren

Opent uwen mond... deel 7 // Thema: psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep