Vraag

125

Heidelbergse Catechismus Zondag 50

Vraag en antwoord 125

Vr. Welke is de vierde bede?
Antw. Geef ons heden ons dagelijks brood.
Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen,
opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige Oorsprong alles goeds zijt,
en dat noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven,
zonder Uw zegen ons gedijen,
en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (5 Geef ons heden...)

Suggestie doorgeven >

Halleluja of lof des Heeren over het genadeverbond

Mijn God is getrouw

De gedenkbalk van het Grote Huis

Bevrijd uit list en geweld

Katholiek vandaag

Psalmen en Geestelijke liederen

Mannenzang // Psalmen op hele noten

U alleen, U loven wij (Veel gevraagde en geliefde psalmen)

Psalmen Mannenzang vanuit Rijssen

Gouden HJK-Momenten

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep