Vraag

125

Heidelbergse Catechismus Zondag 50

Vraag en antwoord 125

Vr. Welke is de vierde bede?
Antw. Geef ons heden ons dagelijks brood.
Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen,
opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige Oorsprong alles goeds zijt,
en dat noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven,
zonder Uw zegen ons gedijen,
en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (5 Geef ons heden...)

Suggestie doorgeven >

De volheid van Christus

Erasmus Sarcerius' Pastorale 1559

Jesaja

Dagelijkse omgang met God

Daar horen jullie ook bij

Wildeman, Meditaties over psalmen 3

Mehrchorige Psalmen

Fire Salmer Op.74/ Drei Psalmen Op.78

Samanzang: 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer

Mannenzang // Psalmen op hele noten

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep