Vraag

20
21
22
23

Heidelbergse Catechismus Zondag 7

Vraag en antwoord 20

Vr. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig,
gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden?

Antw. Neen zij,
maar alleen degenen die Hem door een waar geloof worden ingelijfd
en al Zijn weldaden aannemen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Geloof in Christus
• Vergeving - dank
• Verloren
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Volg gij mij

Ik geloof

Bevrijd uit list en geweld

Het leven van William Huntington

Vrouwen rond Mozes volgen

Hendrik Jan van der Heiden

Samanzang: 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer

Windsbacher Psalmen Ii

Psalmen zingen in de dom

Rust (Psalmen)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep