Vraag

20
21
22
23

Heidelbergse Catechismus Zondag 7

Vraag en antwoord 20

Vr. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig,
gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden?

Antw. Neen zij,
maar alleen degenen die Hem door een waar geloof worden ingelijfd
en al Zijn weldaden aannemen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Geloof in Christus
• Vergeving - dank
• Verloren
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Stilte!

Bijbelse professoren

Katholiek vandaag

Voor vrijheid van godsdienst en geweten

Het genadeleven

Psalmen over de zee

Beker Met Een Barst

Waar is antwoord?

Heft Gode blijde psalmen aan

Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep