Vraag

20
21
22
23

Heidelbergse Catechismus Zondag 7

Vraag en antwoord 20

Vr. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig,
gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden?

Antw. Neen zij,
maar alleen degenen die Hem door een waar geloof worden ingelijfd
en al Zijn weldaden aannemen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Geloof in Christus
• Vergeving - dank
• Verloren
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Een woonplaats voor de Heilige

Via Vitae

Al treft u 't felst verdriet

De zeven bazuinen (2)

Voor Anker

Die Psalmen

Samenzang Oude Kerk Ede - Samen Zingen Wij De Psalmen 2

Wait

Kinderen zingen geliefde psalmen (deel 1)

Zing psalmen voor de Heere

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep