Vraag

20
21
22
23

Heidelbergse Catechismus Zondag 7

Vraag en antwoord 20

Vr. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig,
gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden?

Antw. Neen zij,
maar alleen degenen die Hem door een waar geloof worden ingelijfd
en al Zijn weldaden aannemen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Geloof in Christus
• Vergeving - dank
• Verloren
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Gods openbaring

Lerenderwijs Tekstboek

Voor Anker

Tot een volkomen verzoening

Is daar Iemand...?!

Zeeuwse kinderen zingen psalmen en

Elias/Paulus/Psalmen/ Lobgesang

Samanzang: 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer

Windsbacher Psalmen Ii

Gouden HJK-Momenten

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep