Vraag

20
21
22
23

Heidelbergse Catechismus Zondag 7

Vraag en antwoord 20

Vr. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig,
gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden?

Antw. Neen zij,
maar alleen degenen die Hem door een waar geloof worden ingelijfd
en al Zijn weldaden aannemen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Geloof in Christus
• Vergeving - dank
• Verloren
• Zaligheid van gelovigen
• Zaligmaker

Suggestie doorgeven >

De Christenreis

Zonder berouw geen vergeving

De beleving van het heil

Zijn trouwe zorg

Een waar geloof

Psalmen In Opwekking

Mendelssohn; Psalmen Und Motetten

Psalmen voor kerk & huis deel 2

Psalmen over de zee

Samenzang, Met psalmen prijzen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep