Heidelbergse Catechismus Zondag 27

Vraag en antwoord 73

Vr. Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden?
Antw. God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak;
namelijk niet alleen om ons daarmede te leren, dat,
gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water,
alzo ook onze zonden door het bloed
en den Geest van Jezus Christus weggenomen worden,
maar veelmeer, omdat Hij ons
door dit Goddelijk pand en waarteken wil verzekeren,
dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn,
als wij uitwendig met het water gewassen worden.

Video uitleg Zondag 27

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Sacramenten
• Verlossing van zonde
• Wedergeboorte
• Zekerheid

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 72 uitleg: Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelve?
• Catechismus vraag 73 uitleg: over de Heilige Doop
• Catechismus vraag 74 uitleg: Zal men ook de jonge kinderen dopen?

Suggestie doorgeven >

O hoofd vol bloed en wonden

Samen onderweg naar Pasen

Pelgrimeren met God

Rust en regelmaat bij God

Een wereld op zichzelf

De Levensbron

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Zij Lacht Pocketbijbel

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Zij lacht Bijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen