Heidelbergse Catechismus Zondag 27

Vraag en antwoord 73

Vr. Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden?
Antw. God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak;
namelijk niet alleen om ons daarmede te leren, dat,
gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water,
alzo ook onze zonden door het bloed
en den Geest van Jezus Christus weggenomen worden,
maar veelmeer, omdat Hij ons
door dit Goddelijk pand en waarteken wil verzekeren,
dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn,
als wij uitwendig met het water gewassen worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Sacramenten
• Verlossing van zonde
• Wedergeboorte
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Aan Zijn voeten

Kruimkens van `s Heeren tafel - dagboek

Bloeien, snoeien en groeien

Tijn en ridder Rein

Mensenzoon tussen de kandelaren

Bijbel met Psalmen hardcover - HSV + koker

Verwijsbijbel

Bijbel (HSV) - foam paars

Bijbel (HSV) blauw

Kinderbijbel HSV

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen