Heidelbergse Catechismus Zondag 27

Vraag en antwoord 73

Vr. Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden?
Antw. God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak;
namelijk niet alleen om ons daarmede te leren, dat,
gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water,
alzo ook onze zonden door het bloed
en den Geest van Jezus Christus weggenomen worden,
maar veelmeer, omdat Hij ons
door dit Goddelijk pand en waarteken wil verzekeren,
dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn,
als wij uitwendig met het water gewassen worden.

Video uitleg Zondag 27

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Sacramenten
• Verlossing van zonde
• Wedergeboorte
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Vruchtdragen voor Hem

Schatten verzamelen

Een gebed voor elke dag

Samen onderweg naar Pasen

Houd stand! - Bijbelstudies over de wapenrusting van God

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Bijbel (HSV) - foam paars

Huwelijksbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen