Heidelbergse Catechismus Zondag 27

Vraag en antwoord 74

Vr. Zal men ook de jonge kinderen dopen?
Antw. Ja het; want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christusí bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, Die het geloof werkt, niet minder dan den volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door den Doop, als door het teken des verbonds, der Christelijke Kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het Oude Verbond of Testament door de besnijdenis geschied is, voor dewelke in het Nieuwe Verbond de Doop ingezet is.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Verbond
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Een eeuwig verbond

Ik ben Bas

Houd stand! - Bijbelstudies over de wapenrusting van God

Mijn leven is voor U

Tijn en ridder Rein

Bijbel - Herziene Statenvertaling - Vivella

HSV-jongerenbijbel

Huwelijksbijbel HSV

Huisbijbel HSV - vivella

Zij lacht Bijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen