Heidelbergse Catechismus Zondag 27

Vraag en antwoord 74

Vr. Zal men ook de jonge kinderen dopen?
Antw. Ja het; want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christusí bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, Die het geloof werkt, niet minder dan den volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door den Doop, als door het teken des verbonds, der Christelijke Kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het Oude Verbond of Testament door de besnijdenis geschied is, voor dewelke in het Nieuwe Verbond de Doop ingezet is.

Video uitleg Zondag 27

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Verbond
• Verlossing van zonde

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 72 uitleg: Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelve?
• Catechismus vraag 73 uitleg: over de Heilige Doop
• Catechismus vraag 74 uitleg: Zal men ook de jonge kinderen dopen?

Suggestie doorgeven >

Vier het samen

Bidden met de Psalmen

Bloeien, snoeien en groeien

Een geweldige koning

David - Beth Moore Bijbelstudies

Verwijsbijbel

Peuterbijbel

HSV Studiebijbel

Kinderbijbel HSV

Bijbel HSV - Hardcover vrouw

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen