Heidelbergse Catechismus Zondag 21

Vraag en antwoord 56

Vr. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden ?
Antw. Dat God om des genoegdoens van Christus wil
al mijn zonden,
ook mijn zondigen aard,
waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb,
nimmermeer wil gedenken,
maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt,
opdat ik nimmermeer in het gericht Gods kome.

Video uitleg Zondag 21

Gekoppelde kernwoorden:

• Genoegdoening
• Vergeving - dank
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Epic - Dagboek voor jongeren

Advent met Augustinus

Bijbels bidden voor je kinderen

God gebruikt geweld

Bloeien, snoeien en groeien

Bijbel voor jou

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Vrouwenbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen