Heidelbergse Catechismus Zondag 26

Vraag en antwoord 71

Vr. Waar heeft ons Christus toegezegd dat Hij ons zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden?
Antw. In de inzetting des Doops, welke alzo luidt:
Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; Matth. 28:19.
En: Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden; Mark. 16:16.
Deze belofte wordt ook herhaald,
waar de Schrift den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden noemt; Tit. 3:5. Hand. 22:16.

Video uitleg Zondag 26

Gekoppelde kernwoorden:

• Belofte van God
• Dopen
• Geloof in Christus
• Verlossing van zonde
• Wedergeboorte

Suggestie doorgeven >

Pelgrimeren met God

Uitzicht

De waarheid maakt vrij

Een wereld op zichzelf

Houd stand! - Bijbelstudies over de wapenrusting van God

Overschrijfbijbel Evangeliƫn

Bijbel (HSV) blauw

HSV Bijbel in een jaar

Huisbijbel HSV

Zij lacht Bijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen