Heidelbergse Catechismus Zondag 26

Vraag en antwoord 71

Vr. Waar heeft ons Christus toegezegd dat Hij ons zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden?
Antw. In de inzetting des Doops, welke alzo luidt:
Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; Matth. 28:19.
En: Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden; Mark. 16:16.
Deze belofte wordt ook herhaald,
waar de Schrift den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden noemt; Tit. 3:5. Hand. 22:16.

Gekoppelde kernwoorden:

• Belofte van God
• Dopen
• Geloof in Christus
• Verlossing van zonde
• Wedergeboorte

Suggestie doorgeven >

Bloeien, snoeien en groeien

Bidden met de Psalmen

Kort maar krachtig

Als God dan liefde is...

Voor hart en huis - dagboek

Bijbel (HSV) blauw

Kinderbijbel HSV

HSV-jongerenbijbel

Test

Bijbel met Psalmen, Herziene Statenvertaling

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen