Heidelbergse Catechismus Zondag 30

Vraag en antwoord 80

Vr. Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse mis?
Antw. Het Avondmaal des Heeren betuigt ons
dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben
door de enige offerande van Jezus Christus,
die Hij Zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft,
en dat wij door den Heiligen Geest Christus worden ingelijfd,
Die nu naar Zijn menselijke natuur niet op de aarde
maar in den hemel is, ter rechterhand Gods Zijns Vaders,
en daar van ons wil aangebeden zijn.
Maar de mis leert
dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben,
tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worde,
en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is,
en daarom ook daarin moet aangebeden worden.
En alzo is de mis in den grond anders niet dan een verloochening der enige offerande
en des lijdens van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij.

Video uitleg Zondag 30

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Heilig Avondmaal
• Verlossing van zonde

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 80 uitleg: onderscheid Heilig Avondmaal en paapse Mis

Suggestie doorgeven >

De rode draad van Gods liefde

Epic - Dagboek voor jongeren

Mediteren met de Bijbel

Bloeien, snoeien en groeien

Op zoek naar vreugde in het ambt

Kinderbijbel HSV

HSV-jongerenbijbel

Zij lacht Bijbel

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen