Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Gods eniggeboren Zoon, onzen Heere

Vr. 46 Waarom noemt gij Hem de enige Zoon van God, terwijl God ook ons allen met deze benaming verwaardigt? Joh. 1 : 1; Ef. 1 : 3; Hebr. 1 : 1. Antw : Dat wij kinderen van God zijn, dat hebben wij niet van nature, maar alleen maar door aanneming en door genade, namelijk omdat God ons daarvoor houdt. Maar de Heere Jezus, Die uit het wezen (substantia) van de Vader geboren is, en van eenzelfde bestaan (essentia) met de Vader is, wordt met het volste recht de Enige Zoon van God genoemd, omdat Hij alleen het van nature is.

Vr. 47 Verstaat gij het dus zó, dat deze eer aan Hem eigen is, Hem door recht van natuur verschuldigd is; aan ons echter als een genadeweldaad wordt medegedeeld, voor zover wij Zijn leden zijn? Antw : Jazeker. Derhalve wordt Hij met het oog op die mededeling elders de Eerstgeborene onder vele broeders genoemd. Rom. 8 : 29; Col. 1 : 15, 18.

Vr. 48 Hoe verstaat gij het dat Hij onze HEERE is? Antw : Zó dat Hij door de Vader aangesteld is, om ons onder Zijn heerschappij te hebben, om de regering van God uit te oefenen in den hemel en op de aarde, en het Hoofd van de mensen en de Engelen te zijn.

Vr. 49 Wat betekent hetgeen daar verder volgt? Antw : Het toont de wijze waarop de Zoon door de Vader gezalfd is om onze Redder te zijn. Namelijk dat Hij, nadat Hij ons vlees heeft aangenomen, al die dingen heeft volbracht, die voor ons heil noodzakelijk waren, gelijk ze hier vermeld worden.

 

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep