Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Waar jij mee zit?

“Zijn Gods kinderen het altijd met Hem eens?”

Als we bedenken hoe goed God is, dan kan het niet an­ders of we moeten het allen altijd met Hem eens zijn. In de praktijk blijkt het echter nogal eens anders te zijn. Dan mop­peren we en vinden we dus dat Hij iets verkeerd doet.

Als je over dat laatste nadenkt en door Gods Geest on­derwijs ontvangt, begrijp je wel, hoe vreselijk het is zo te denken.

Hoe komt het echter, dat wij iets kwaads van God denken, ter­wijl Hij toch enkel goed is en goed doet? Dat komt hier­door: wij zijn ver­giftigd met satanisch wantrou­wen, ons ingegeven bij de zondeval. De slang zei tot de vrouw:

God liegt, God gunt jullie niet, dat jullie ge­lukkig wor­den. Hij weet best, dat jullie aan Hem gelijk zul­len wor­den en dat wil Hij ge­woon niet en daarom heeft Hij je verboden te eten van de boom der kennis van goed en kwaad.

En wij waren en zijn zo dwaas om die God-beledigende ver­dacht­makingen te geloven. Wij laten ons door Gods grootste vijand voorfluisteren hoe wij over Hem moe­ten denken...

Hoe leren we dit nu af? Door persoonlijk kennis met God te maken. Dat zal een bijzondere dag in jullie leven zijn, wan­neer de HEERE Zich aan je ziel openbaart en je duidelijk maakt dat Hij enkel goed is en dat we ons geheel en al aan Hem kunnen toevertrouwen en het in alle dingen altijd volkomen en onvoorwaardelijk met Hem eens kunnen zijn...

Meestal gebruikt God daarvoor dit eenvoudige middel: Hij laat door Zijn kinderen en knechten een goed gerucht over Hem verspreiden; zij vertellen aan alle mensen die het maar ho­ren willen, hoe machtig, wijs en goed God wel is.

Denk aan de verspieders. Door het kwade gerucht van de 10 verspieders werd wantrouwen gekweekt. Daarom was men het niet met God eens. Maar door middel van het goede gerucht over God uit de mond van Jozua en Kaleb kon men Hem vertrouwen.

Mijn advies is: voed je geest met dat Goede Gerucht over God, zoals het Evangelie ons voorzegt; en smeek, Hem te mogen leren kennen in waar geloof. Dan zorgt Hij ervoor, dat je het steeds weer met Hem eens wordt.

 

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep