Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Hoofdstuk 3 van de Dordtse Leerregels gaat over de wedergeboorte van de mens door God en hoe deze plaatsvindt. In artikel 10 gaat het erover hoe het komt dat jij(?) tot God bent gekomen – of loop je nog bij Hem vandaan?

Dat anderen, door de bediening van het Evangelie geroepen zijnde, komen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen, die met even grote of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zouden zijn (wat de hoogmoedige ketterij van Pelagius stelt); maar men moet het aan God toeschrijven, Die – zoals Hij de zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus – zo ook diezelfden in de tijd krachtig roept, met het geloof en de bekering begiftigt, en (uit de macht der duisternis verlost zijnde) tot het Rijk van Zijn Zoon overbrengt, opdat zij zouden verkondigen de deugden van Hem Die hen uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, en opdat zij niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen, zoals de apostolische geschriften doorgaans getuigen.

De schuld van verloren gaan ligt niet bij God, maar bij ons. De roem van behouden worden komt niet ons toe, maar God. Deze twee dingen schijnen zo tegenstrijdig! Je zou er dol van worden, als je probeert dit kloppend te krijgen. Maar je hoeft het ook niet te begrijpen, als je maar eenvoudig aanvaardt dat God het weet. Tot roem van Gods genade en kracht belijden de predikanten en ouderlingen op de Dordtse Synode dat het tot geloof komen geen prestatie van ons is, maar gratie van God: Hij roept krachtig – en jouw verzet, mijn haat, breekt Hij op zo’n lieflijke en vriendelijke manier, dat je het niet voor mogelijk houdt.

Heb jij al ontdekt:

  • dat jij je tegen God verzet?
  • dat je het Lam van God veracht?
  • dat je Zijn genade verwerpt?
  • dat je Zijn bloed vertrapt?
  • dat je Zijn Geest smart aandoet?
  • dat je in Gods belofte niet gelooft?

 

Wat een wonder dat dit niet alles is wat er over geloof en bekering in de Bijbel staat! Wat staat er dan nog meer? Dat ik met de uiterste inspanning van mijn wilskracht al deze vreselijke dingen weet te neutraliseren en toch nog voor God en Zijn aanbod kies?? Nee, dat staat niet in de Bijbel, maar dat God Zich hier niets van aantrok – toen Hij besloot mij met het zaligmakende geloof te begiftigen. Kun jij, opstandeling, nog zalig worden? Ja, aan Zijn voeten, je onmacht en – vooral – je onwil belijdend! Door Zijn krachtige liefde en genade!

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep