Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Hoe moet ik omgaan met ...

Basterdvloeken?

Wat is een basterdvloek of bastaardvloek? Een vloek die verminkt is, zodat die onschuldiger klinkt. Als een vloek mag, mag een basterdvloek ook. Als een vloek niet goed is, is een basterdvloek het ook niet.

Wat is een vloek? Een verwensing of godslastering. Als je nu een verwensing iets anders uitspreekt, blijft ze nog wel een verwensing. En wanneer je een godslastering iets verdraait, blijft ze nog steeds een godslastering.

Waarom spreken mensen vloeken uit? Als ze het bewust doen, bedoelen ze onheil, ramp en allerlei narigheid toe te wensen aan iemand. Of ze tarten God, dat is: in bewuste vijandschap dagen ze Hem uit om hen te straffen. Meestal gebeurt het echter niet met die bedoeling. Mensen vloeken omdat ze hun woorden kracht bij willen zetten. Hiermee verraden ze, hoe krachteloos dus hun woorden zijn. Uit jouw mond een krachtterm (zo noemen we vloeken en basterdvloeken ook wel) verraadt dus dat je slap bent. Iemand met een sterk karakter heeft geen krachttermen nodig. Zijn jouw woorden met gezag, dan kun je zonder het slaan met je vuist op tafel en ook zonder een (basterd)vloek. Andere mensen (jij ook?) vloeken zonder erbij na te denken. En als jij jezelf op de band terug zou horen, schaam jij je vast ... Nog weer anderen zien er geen kwaad in dat ze (regelmatig) een vloek uitspreken, omdat ze het toch niet kwaad bedoelen. Nu is het zeker waar dat het veel erger is om iets kwaad te bedoelen, dan om onnadenkend iets verkeerd te doen. Maar toch is het laatste daarmee niet onschuldig, laat staan geoorloofd. Waarom is vloeken (ook in verminkte vorm) zo verkeerd? Omdat Gods Naam er op de een of andere manier bij betrokken is. En Gods Naam is te heilig om die zo leeg, onnadenkend en zinloos te gebruiken. Gods Naam moeten we juist vol eerbied gebruiken. Dus niet in een vloek, een verwensing. Vloek jij ook wel eens? Verbuig jij ernstige vloekwoorden om ze onschuldig te laten klinken? Besef dan, dat je met deze praktijk op een verkeerde weg bent. God is te heilig om Zijn Naam anders dan met diepe eerbied en ware liefde te gebruiken.

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep