Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Waar jij mee zit?

'Staan er beloften in de Bijbel voor onbekeerde mensen? Zo ja, hoe mogen we daarmee tegenover de Heere omgaan?'

De apostel Paulus geeft op deze vraag een eenvoudig antwoord in de tweede brief aan de Korinthiërs, hoofdstuk 1 vers 20. Hij schrijft daar: "Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja en zijn in Hem amen; Gode tot heerlijkheid door ons." De uitdrukking `in Hem' wijst op Christus. En kanttekening 42 van onze statenvertaling zegt: `Omdat God in het Nieuwe Verbond geen beloften der zaligheid doet of volbrengt, dan in en door Christus.'

Dit betekent heel eenvoudig, dat alle beloften voor alle mensen zijn, in Christus; en dat er niet één belofte voor enig mens is buiten Christus.

Staan er beloften in de Bijbel voor onbekeerde mensen? Als je met `onbekeerde mensen' bedoelt mensen, die Christus afwijzen en verwerpen; dan is het duidelijk: nee! Er staat in heel de Heilige Schrift geen enkele belofte voor hen, die zich van Christus afkeren. Maar bedoel je met de uitdrukking `onbekeerde mensen' zulke mensen, die met al hun onbekeerdheid en onbekeerlijkheid vast lopen en zijn gaan roepen tot de Heere Christus om Zijn almachtige genade, dan staat heel de Bijbel boordevol met beloften voor zulke onbekeerde mensen.

God heeft geen enkele belofte buiten Zijn Zoon om gedaan. Hij vervult ook niet één belofte buiten Zijn Zoon om. Bij de Zoon van God moet je terecht komen, zoals Psalm 2 zegt. Daar roept God opstandelingen op om te buigen voor Zijn Zoon, de Koning van Sion, Jezus Christus. En Hij zegt tot deze vreselijke mensen:

"Dient de HEERE met vreze en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat Hij niet toornt en gij op de weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ont­branden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen."

Hier staat het: `Onbekeerden, komt tot Christus, want Hij zal je niet verstoten en bij Hem zal je de beloften Gods vinden en zal je ook de vervulling ervan vinden.'

Dus nu geen getob over de vraag of er beloften voor onbekeerden in de Bijbel staan. Vlucht vandaag nog tot Jezus Christus en alle beloften zijn voor jóu!

 

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep