Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Dat velen, door het Evangelie geroepen zijnde, zich niet bekeren, en niet in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, dat gebeurt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offerande van Christus, aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld.

Zo luidt het zesde artikel van hoofdstuk 2 van de Dordtse Leerregels. Hoe komt het dat niet alle mensen zalig worden, aan wie het Evangelie wordt verkondigd? Mogen zij niet komen? Is er bij Christus geen plaats voor hen? Is de Fontein van het dierbaar harte-bloed van het Lam Gods "opgedroogd", om zo te zeggen? Weigert Jezus Christus, de Goede Herder, sommigen die tot Hem komen, en wijst Hij hen af met de opmerking: "Ik ben niet voor jou gestorven!"?

     Duidelijk: nee. Dat is absoluut niet de reden dat sommige mensen verloren gaan. Ze mogen komen. Er is genoeg kracht en waarde in de offerdood van Christus om hen zalig te maken.

     Worden zij niet ernstig geroepen? Ja!

     Mogen zij zich niet tot God keren? Ja!

     Mogen zij niet in Jezus geloven? Ja!

Toch vergaan ze. Ze komen om. Ze dalen neer in het eeuwige verderf. Waarom toch? We lezen: ... door hun eigen schuld.

Een vraag: geloof jij dat? Als predikant maak ik het soms mee dat mensen zeggen: "Ik bid er genoeg om, dominee! Aan mij zal het niet liggen." Dan vraag ik: "Wiens schuld is het dan als u verloren gaat? Is het Gods schuld?" En steevast luidt het antwoord: "Nee, het is niet Gods schuld." "Wiens schuld dan?" "Ja, dan zal het wel mijn eigen schuld zijn..."

Deze manier van zeggen maakt duidelijk dat ze er NIETS van geloven, dat ze om eigen schuld verloren gaan. En jij? Heb jij ook nog steeds de heimelijke gedachte: als God net zo gewillig was als ik, dan was ik allang bekeerd! Of ben je er - tot je grote schrik en verdriet - achter gebracht dat JIJ de schuld bent als je naar de hel gaat?! Hoe dan? Omdat jij lijkt op de luiaard in Spreuken 21 vers 25:

"De begeerte van de luiaard zal hem doden, want zijn handen weigeren te werken."

Jij wilt wel zalig worden, maar je wilt er niets voor doen? Je wilt niet wat God wil en je wilt wel wat Hij niet wil? Dan wil je dus NIET zalig worden, tenminste niet op Gods manier. Dan wijs je Jezus af. Je verwerpt Hem!

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep