Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Hoe moet ik omgaan met ...

Beeldende kunst?

De Schepper schonk ons als mensen het vermogen om 'creatief' bezig te zijn. Om kunstwerken te 'scheppen'. Het is als het ware iets van de Schepper, dat Hij meedeelde aan het schepsel. Zoals wij ook iets van Gods rechtvaardigheid en wijsheid kregen. We zijn dan ook naar Gods beeld en gelijkenis gemaakt. Nu is door de zondeval dit beeld van God in ons vernield. Het enige wat wij nog over hebben, zijn brokstukken, scherven. En wij gebruiken de goede gaven van God (ook wel talenten genoemd) verkeerd.

Een voorbeeld: mensen gebruiken hun intellect of verstand om vernietigend oorlogstuig te maken. Dat verstand is een gave van God, maar het misbruik ervan is onze zonde. Door Gods goedheid kunnen we ook door middel van ons verstand nuttig zijn voor onze naasten. Zo is het ook met het geschenk van God aan ons mensen om beeldend bezig te zijn, om kunstwerken te creëren. Adam kreeg van God de opdracht om de Hof te bouwen en te bewaren (Genesis 2 vers 15). En die opdracht hebben we nog steeds: we moeten zorgen voor de schepping. Eén van de manieren om dat te doen is om iets moois te maken. Als we kleding moeten hebben - en dat moet vanwege de zondeval - dan is het niet verboden om iets moois te kopen of te maken. Zo is het met alles wat we maken: het hoeft niet vormloos te zijn, lelijk. Het mag mooi, sierlijk en stijlvol zijn. Dat kán het ook zijn, omdat wij de gave hebben gekregen om iets moois te maken, om kunst te maken, om iets af te beelden en uit te beelden. Alleen ... Hoe gebruiken we deze artistieke gave? Tot eigen eer en glorie? Of, zoals Paulus ons zegt in I Korinthiërs 10 vers 31?

                  "Hetzij dan dat gij eet,

                   hetzij dat gij drinkt,

                  hetzij dat gij iets doet,

                  doe het al ter ere Gods."

We zijn sinds de zondeval helaas geneigd Gods goede gaven te misbruiken, tot zondige doeleinden. En dan wordt kunst gebruikt om te zondigen, denk aan naakt-schilderingen.

Wij mogen dus creatieve of artistieke gaven gebruiken tot roem van de Gever. Beeldende kunst is goed, als het goed gebruikt wordt. En als we er geen beeldendienst mee plegen.

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep