Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Waar jij mee zit?

"Is het Schriftuurlijk, naar Gods Woord, te zeggen: "Je moet Gods eer liever krijgen dan je eigen zaligheid!"? Ervaart Gods volk dit ook zo?"

Of Gods volk iets ervaart, is niet het belangrijkste. Het kan zijn dat een kind van God iets niet ervaart, terwijl het toch in de Bijbel staat. Het kan ook zijn dat een kind van God iets wel ervaart, terwijl het niet in de Bijbel staat. In beide gevallen moet jij je houden aan de Bijbel!

Voorzover ik de Bijbel versta, staat er duidelijk in dat wij Gods eer liever moeten hebben dan ons eigen behoud. Het staat er niet met dezelfde woorden, maar we kunnen de Bijbelse gegevens wel op deze manier samenvatten.

Er staat in Leviticus 26 dat Gods volk een welgevallen leert krijgen in de straf op hun ongerechtigheid. Nu, een welgevallen krijgen aan de straf op de zonde, betekent dat je Gods eer zó hoog hebt, dat je liever gestraft wilt worden voor je zonden, dan dat je zonden ongestraft blijven, waarbij Gods rechtvaardigheid en heiligheid geschaad worden. Het zou immers tot oneer zijn van God om zonden ongestraft te laten. En als je de Heere liefhebt, heb je liever dat jij straf ontvangt, dan dat God niet geëerd wordt. Maar als het in jouw hart zo is dat je Gods eer hoger stelt dan je eigen behoud, zodat je God méér liefhebt dan jezelf, dan betekent dat niet dat je ophoudt met bidden om je behoud. Het vergaat je dan net als in de Heidelbergse Catechismus, vraag 12. Daar belijd én aanvaard je: "Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God, tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben ..." En wat volgt er dan? Zeg je dan: laat mij daarom maar naar de hel gaan? Nee, dan volgt er: "is er een middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en weer tot genade komen?"

Dus al heb je Gods eer hoger dan je eigen behoud, je verlangt er nog wel naar om behouden te worden. Je bidt toch om niet gestraft te worden.

Heel belangrijk is ook dat je goed beseft (tegen alle aanvallen van de duivel in!), dat Gods eer en je zaligheid geen tegenstelling zijn. Het is niet zo dat Gods eer geschaad wordt als jij zalig wordt. Nee, jouw zaligheid bestaat alleen in Gods eer. En Gods eer is het om arme adamskinderen zalig te maken. Hoe kan jouw zaligheid tot Gods eer zijn? Door het volkomen werk van Jezus Christus! Jij mag dus gerust vragen om zalig te worden tot Gods eer. Want je eert God de Vader het meest door Zijn Zoon te eren. En je eert Christus het meest door in geloof tot Hem te vluchten om zalig te worden!

 

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep