Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Waar jij mee zit?

"Zijn bekommering en zondebesef vruchten van de wedergeboorte of mogelijke voorbereidingen tot de wedergeboorte? 

Van de Engelse oudvader Stephen Charnock (1628-1680) zijn heel wat werken uitgekomen. Onder andere een boek over de wedergeboorte, waarin hij uitgebreid schrijft over de noodzaak, het wezen, de Bewerker en de middelen van de wedergeboorte. In dit boek schrijft hij ook over 'Wat moet ik doen om wedergeboren te worden?' En als antwoord lezen we:

'1. Begin met gebed, zoek het te ontvangen van de Zaligmaker; geef Hem geen rust. Laat de vurigheid van je gebeden overeenkomen met de noodzaak van de nieuwe geboorte en met de grootheid van je ellende, zonder de nieuwe geboorte. Pleit op de belofte van Ezechiël 11 vers 19: "Ik zal hun enerlei hart geven, en zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven; en Ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen, en zal hun een vlesen hart geven."

2. Wees diep onder de indruk van de verdorvenheid van je natuur. Des te meer we onze aangeboren verdorvenheid gevoelen, des te meer zullen we hijgen naar een werkelijke verandering. Laten we daarom inkeren tot onszelf, en onze toestand onder ogen zien.

3. Let veel op de volmaaktheid van Gods Wet. Dit zal ons gevoelig bewust maken van de tegenstelling van onze natuur tot Gods heiligheid en dit zal ons dus doen uitzien naar een geneesmiddel.

4. Let op de bewegingen van de Geest. Verstik deze werkingen niet, maar beantwoord ze met gepaste genegenheden.

5. Wees ijverig in het gebruikmaken van alle genademiddelen (zoals de prediking van Gods Woord, WP). Dat zijn middelen waardoor onze natuur wordt veranderd. Willen wij vernieuwd worden? Dan moeten we achtgeven op de beademing van de Geest in Gods instellingen (zoals Gods heilige Dag, WP). Dit kunnen we doen, al kunnen wij onszelf niet vernieuwen. We kunnen namelijk net zo goed de Bijbel lezen als de krant. We kunnen net zo goed op de prediking achtgeven als op welk aards ding ook maar. En we kunnen daar net zo goed over nadenken, als over een roman. Dit kunnen wij doen. En het is door middel van het Woord dat dit grote werk van zielen te wederbaren gebeurt. Smeek de Geest op jou te blazen, voordat je komt om deze middelen te gebruiken.'

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep