Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Hoofdstuk 3 van de Dordtse Leerregels gaat over de wedergeboorte van de mens door God en hoe deze plaatsvindt. In artikel 8 belijdt de Synode:

Maar zovelen als er door het Evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in Zijn Woord, wat Hem aangenaam is; namelijk, dat de geroepenen tot Hem komen. Hij belooft ook met ernst aan allen die tot Hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven.

Omdat in het vorige artikel werd beleden dat God vrij is wie Hij roept en wie niet, daarom maken de leden van de Dordtse Synode nu duidelijk dat wij daardoor ons niet moeten laten tegenhouden om wél tot Hem te komen. Wanneer jij onder Gods Woord komt, in de kerk komt, de preek hoort, roept God jou. Hij roept jou ernstig. En wat zegt hij dan tegen jou? Dat je tot Hem moet komen. Dat je nú tot Hem moet komen. Nu Hij jou roept, zegt Hij ook dat je mág komen. Je bent blijkbaar nog welkom bij Hem. Hoe is het mogelijk?! Wat denk je dat God zou willen dat jij deed? Zou Hij willen dat jij Hem ongehoorzaam blijft? Of zou Hij willen dat jij Hem gehoorzaamt? Jij weet het antwoord wel, hè?

Wanneer jij tot Hem komt, is het Hem zeer aangenaam. Hij vindt dat dus heel fijn. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dit onbegrijpelijk vind. God wil dat al de 10.000 lezers van ‘De Catechisant’ nu tot Hem komen, want iedere lezer van deze bladzijden wordt nu door God geroepen. Wij belijden met de Dordtse Leerregels dat jij dus welkom bent. Wanneer jij vandaag tot Hem komt, dat is: in Hem gelooft, dat is: tot Hem de toevlucht neemt, dat is: al je vertrouwen – in al je nood, met al je zonde, terwijl je nog zo slecht bent, en de eeuwige dood verdiend hebt – op Hem stelt, dan belooft Hij jou oprecht, van harte, het eeuwige leven. Dan belooft Hij jouw de eindeloze en onuitsprekelijk heerlijke Rust van je ziel.

Vraag jij je af, hoe jij tot Hem moet komen? Ervaar jij je onmacht, je onwil, je onwaardigheid, je onwetendheid? Vertel het Hem. Hij Die jou nu roept, is vast wel gewillig, om gehoor te geven aan je gebed: “Heere, trek mij, dan zal ik tot U komen.”

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep