Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Het zevende gebod

Vr. 200 Nu naar het zevende. Antw : Gij zult niet echtbreken.

Vr. 201 Leg eens uit wat de hoofdsom ervan is. Antw : Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. Daarom moeten wij daarvan grondig afstaan, als wij de toorn van God niet tegen ons willen uitdagen.

Vr. 202 Eist het buitendien niets meer? Antw : Wij moeten altijd acht geven op de natuur van de Wetgever, die, naar wij gezegd hebben, niet blijft staan bij het uiterlijke werk, maar veeleer acht geeft op de genegenheden der ziel.  

Vr. 203 Wat omvat het dus nog meer? 1 Cor. 3 : 16 en 6 : 19; 2 Cor. 6 : 16. Antw : Omdat zowel onze lichamen als onze zielen tempelen zijn van de Heilige Geest, moeten wij door beide een kuise reinheid betonen; en daarom zijn wij niet slechts eerbaar door onthouding van uiterlijke ontuchtigheid, maar ook met het hart, met de woorden, en tenslotte met de houding en handeling van het lichaam.

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep