Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Het achtste gebod

Vr. 204 Laten wij komen tot het achtste. Antw : Gij zult niet stelen.

Vr. 205 Verbiedt dat alleen de diefstal, die door menselijke wetten gestraft wordt, of gaat het verder? Antw : Onderde naam van dieverij worden alle soorten kwaad van bedrog en misleidende kunsten begrepen, waardoor wij op het goed van een ander jacht maken. Ons wordt hier dus verboden, zowel met geweld op het goed van de naaste af te gaan, of er met sluwheid en list de hand op te leggen, of op welke andere verkeerde wijze ook te trachten die te verkrijgen.

Vr. 206 Is het genoeg de handen van kwaaddoen af te houden, of wordt de begeerte hier ook veroordeeld? Antw : Hierheen moeten wij altijd teruggaan: Daar de Wetgever geestelijkis, wil Hij niet slechts de uitwendige diefstal bedwingen, maar tevens alle raadslag en toeleg, die voor de anderen enigerwijze schadelijk zijn; en vooral de begeerte zelf; opdat wij ons niet zoeken te verrijken ten koste van de broeders.

Vr. 207 Wat moeten wij dus doen om het gebod te gehoorzamen? Antw : Wij moeten moeite doen, dat ieder het zijne behoudt.

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep