Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Waar jij mee zit?

Als je jezelf niet tot de gelovigen durft te rekenen, kan het dan toch zo zijn dat je troost ontvangt uit de beloften? Mag je je vastklemmen aan dat wat God in Zijn Woord belooft, ook als je de zekerheid mist een kind van God te zijn?

Denk je in hoe het met de Kananese vrouw van Mattheüs 15 was. Stel je voor dat je haar zou kun­nen spreken: `Zeg treurende moeder, durft u zich een gelovige te noemen?' `Ik, een gelovi­ge? Ik denk het niet.'

`Zeg vrouw, mag u zich vast­klemmen aan Gods beloften?'

Ik denk dat ze je wat onbegre­pen zou hebben aangekeken en gezegd: `Gods belof­ten? Ik weet heel niet van Gods belof­ten af. Die zijn trouwens alleen voor het vólk van die God natuur­lijk en niet voor mij, zo'n hei­din.'

Je moet rekenen: ze was geen nakomelinge van Abraham, maar van Kanaän; dus van een vervloekt volk dat uitgeroeid moest zijn! Maar weet je wat die vrouw bezat? Twee dingen. In en van zichzelf bezat ze nood: haar dochtertje was heel erg door de duivel bezeten. En het tweede: ze had een goed gerucht gehoord over ene Jezus (Marcus 7 vers 24, 25). En deze twee dingen dreven haar naar de Heere Jezus uit. Heb jij vanuit jezelf niets an­ders dan nood, onbekeerd­heid, dui­velse dingen ...? En heb jij geen recht op de belof­ten die alleen voor het Israël van God zijn ...? En weet jij dat je dus zeker geen recht hebt op Gods heerlijke genade tot redding uit satans klauwen ...? Doe dan net als deze verdrietige en wanhopige moeder uit Tyrus en Sidon en roep de Heere Jezus toch maar achterna. Hoort Hij niet? Blijf roepen! Hoort Hij nog steeds niet? Blijf roepen! Zegt Hij dat Hij alleen voor Gods volk is gekomen en dat de belof­ten alleen voor de uitverkorenen zijn? Val dan maar voor Hem neer en zeg: `Heere, help mij!'

Wijst Hij je dan nog af en noemt Hij je een hond, een on­rein dier? Loop dan niet weg, maar zeg: `U hebt gelijk, Heere, dat het niet voor mij is en dat ik geen enkele belofte heb en geen recht op één stukje brood ...! Maar, de hondjes eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun baas.'

Wat denk je? Zou het zo bij de Hee­re Jezus voor jou meevallen of tegenvallen?

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep