Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Waar jij mee zit?

“Hoe kan je zo op de Heere Jezus zien, dat je Hem boven alles lief krijgt en je de zonden werkelijk gaat haten? Zou dat ondanks al mijn verharding nog voor mij kun­nen?”

Hoe zal een blinde kunnen zien? Alleen als hij ogen krijgt of het licht in zijn ogen krijgt. Zo is het met jou ook. De duivel heeft het gepresteerd om van jong en oud de ogen te verblinden, dicht te smeren. Wat we ook ondernemen, we kunnen niet zien. We kunnen van de geestelijke dingen niets zien. We kunnen niet zien, wat werkelijk zonde is; ook niet Wie God is in Zijn macht en pracht; ook niet Wie Jezus Christus is voor schuldi­ge zondaren. We zien niet, hoe we van onze ellende en zonde verlost kunnen worden en ook niet hoe we de Heere, onze Schepper en Weldoener weer kunnen dienen en verheerlij­ken. We zijn blind; daarom beminnen we Je­zus niet en haten we de zonde niet. En hoe wordt dit nu anders? Jezus tekent het als in een plaatje voor ons: Hij ge­nas de blinde Bartimeüs; Hij gaf het licht in de ogen van de blind­ge­bore­ne. Wie kon hen helpen? Niemand, dan Jezus. Nie­mand, dan Jezus. En dat zeg ik jou: nie­mand, dan Jezus kan jou leren om zó op Hem te zien, dat je Hem waarlijk liefhebt. Ik beveel je aan: met jouw ogenkwaal moet je niet terecht bij kwakzalvers of kun­stenaars; maar bij de meest bekwame Ogen­dok­ter, bij onze lieve Hemelse Speci­alist, Die raad heeft voor radelo­zen en hulp voor machtelozen.

Kom zing het in al je blindheid maar mee in Psalm 146 vers 6:

“'t Is de HEER', Wiens mededo­gen

blinden schenkt het lieflijk licht;

wie in 't stof lag neergebogen,

wordt door Hem weer opge­richt.”

En als je nu zo ver­hard bent?

Kom, lees eens mee in de profetieën van Ezechiël, hoofd­stuk 36 vers 26b: “en Ik zal het ste­nen hart uit uw vlees wegne­men en zal u een vlezen hart geven.”

Wat wil je nog meer? Er is hoop, er is hulp; bij niemand anders dan bij Hem, Die dood, hel, dui­vel en zonde over­won. Tot Hem al­leen! Tot Hem alleen!! Tot Hem alleen!!!

't Zal zo eeu­wig mee­val­len... O, heer­lijk vergezicht: Jezus waarlijk lief te hebben!

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep