Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Waar jij mee zit?

'Is boetvaardigheid noodzakelijk om met Christus verenigd te worden door een waar geloof?'

Ja en nee. Wanneer we boetvaardigheid bezien als een gave van God, leert de Schrift, dat er geen geloofsgemeenschap met Christus is, dan alleen voor een boetvaardige zondaar. Denk in dit verband aan de gelijkenis van de tollenaar in de tempel, uit Lukas 18. Jezus zegt nadrukkelijk, dat hoogmoedige zondaren niet gezegend worden; hun zonden worden niet kwijtgescholden! Alleen van ootmoedige of boetvaardige zondaren. Misschien vraagt iemand: wat is eigenlijk boetvaardigheid? Het woord komt in onze Bijbel niet voor, maar is de vertaling van een woord, dat Calvijn met voorliefde gebruikt om het Bijbelse woord voor bekering en berouw weer te geven. We zouden dus eenvoudig kunnen zeggen: een boetvaardig zondaar is een zondaar, die berouw heeft over zijn zonden.

Je moet vooral niet denken, dat je ook wel vergeving van zonden kunt ontvangen, terwijl je in hoogmoed tevreden bent over jezelf, of terwijl je in minachting op je naaste neerziet. Zoals die farizeeër deed in die gelijkenis. Aan de andere kant durf ik ook vrijuit te schrijven: boetvaardigheid of berouw is níet noodzakelijk om door een waar geloof te worden verenigd met Jezus Christus en zo vergeving van zonden te ontvangen. Hoe zit dat dan ...?

Ik bedoel dit: wanneer een zondaar tot God vlucht, zoals de tollenaar, dan denkt hij niet bij zichzelf: `Nu heb ik echte boetvaardigheid, nu heb ik genoeg oprecht berouw!'

Nee, hij zal juist zeggen: ik ben alleen maar een groot zondaar! Als bij de poort van de tempel nu een `dominee' zou hebben gestaan en gezegd: `Hebt u wel oprechte boetvaardigheid, tollenaar?', dan zou die arme man hebben gezegd: `Ik genoeg oprechte boetvaardigheid? Ik weet er niets van! Ik weet wel, dat ik de slechtste van alle zondaren ben en ik weet ook, dat ik alleen nog maar door het bloed van het OfferLam vergeving kan ont­vangen en zalig kan worden. Dáárom kom ik; niet omdat ik boetvaardigheid heb, maar omdat ik zo'n vreselijk zondaar ben!'

Begrijpen jullie? Je moet het dus wel hebben, maar je hoeft het niet te weten.

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep