Vraag

126

Heidelbergse Catechismus Zondag 51

Vraag en antwoord 126

Vr. Welke is de vijfde bede?
Antw. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren .
Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden,
en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt,
om des bloeds van Christus wil niet toerekenen,
gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden,
dat ons ganse voornemen is onzen naaste van harte te vergeven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (om genade)
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Bevrijd uit list en geweld

Speciaal voor mama

Jeruzalem is wel gebouwd

Een samenkomst om naar te verlangen

Speciaal voor papa

Veluwse kinderen zingen psalmen

Echo Reiskoor, Psalmen Zingen In Europa

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

Compleet gelukkig

Geliefde Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep