Vraag

126

Heidelbergse Catechismus Zondag 51

Vraag en antwoord 126

Vr. Welke is de vijfde bede?
Antw. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren . Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden, en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onzen naaste van harte te vergeven.

Suggestie doorgeven >

De kracht van het geloof

Reformatie vandaag

Volg gij mij

Woorden van wijsheid voor dienen en delen in de zorg

Hoe de rups eindelijk zijn doel bereikte

Zeeuwse kinderen zingen psalmen en

4 Deutsche Psalmen

Schutz: Psalmen Davids / Summerly, Cummings, Oxford Camerata

Psalmen gezongen cd

Zingen daar ik Hem verwacht deel 2

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep