Vraag

126

Heidelbergse Catechismus Zondag 51

Vraag en antwoord 126

Vr. Welke is de vijfde bede?
Antw. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren . Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden, en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onzen naaste van harte te vergeven.

Suggestie doorgeven >

Horen en doen

Woorden van wijsheid voor dienen en delen in de zorg

Redelijke Godsdienst, deel 2a

Herstel voor een biddend hart

Dienen

Psallite Deo

Mannenzang // Psalmen op hele noten

Psalmen van David voor kerk & huis deel 1

Juweeltjes // Psalmen

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep