Vraag

126

Heidelbergse Catechismus Zondag 51

Vraag en antwoord 126

Vr. Welke is de vijfde bede?
Antw. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren .
Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden,
en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt,
om des bloeds van Christus wil niet toerekenen,
gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden,
dat ons ganse voornemen is onzen naaste van harte te vergeven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (om genade)
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Behouden in de vrijstad

Dragende Zijn kruis

Hemel en hel

Verbonden

Gids en pelgrim

Als een hert gejaagd, o Heere

Psalmen

Stad van Goud

Geen Woord Teveel Dl. 4

k Zal gedenken Psalmzang op de Veluwe

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep