Heidelbergse Catechismus Zondag 51

Vraag en antwoord 126

Vr. Welke is de vijfde bede?
Antw. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren .
Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden,
en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt,
om des bloeds van Christus wil niet toerekenen,
gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden,
dat ons ganse voornemen is onzen naaste van harte te vergeven.

Video uitleg Zondag 51

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (om genade)
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

De rode draad door de Christelijke feesten

Hoop en heiliging

Bijbels bidden voor je kinderen

Creatief de Bijbel door

Goudkoorts - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

HSV Studiebijbel

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Huisbijbel HSV - vivella

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen