Vraag

126

Heidelbergse Catechismus Zondag 51

Vraag en antwoord 126

Vr. Welke is de vijfde bede?
Antw. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren .
Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden,
en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt,
om des bloeds van Christus wil niet toerekenen,
gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden,
dat ons ganse voornemen is onzen naaste van harte te vergeven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (om genade)
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Hoe word je Christen

Jakob en Ezau

De stem van mijn Liefste

Als zonde mij omringt

Voor ons geslacht

U alleen, U loven wij (Veel gevraagde en geliefde psalmen)

Psalmen met bovenstem

zingen psalmen rondom Kerst

Psallite Deo

Doet bij uw harp de Psalmen horen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep