Vraag

126

Heidelbergse Catechismus Zondag 51

Vraag en antwoord 126

Vr. Welke is de vijfde bede?
Antw. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren .
Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden,
en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt,
om des bloeds van Christus wil niet toerekenen,
gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden,
dat ons ganse voornemen is onzen naaste van harte te vergeven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (om genade)
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Hij is het en toch is Hij het niet

Uit het zielenleven

Uw naam ter eer

Trek mij, wij zullen u nalopen (deel 2)

De arme twijfelende christen tot Christus getrokken

Vierde Boek Der Psalmen Davids

k Zal gedenken Psalmzang op de Veluwe

Psalmen instrumentaal 2 (Groot Nationaal Strijkorkest)

Samenzang, Met psalmen prijzen

Schutz: Psalmen Davids - Complete Recording Vol.8

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep