Vraag

126

Heidelbergse Catechismus Zondag 51

Vraag en antwoord 126

Vr. Welke is de vijfde bede?
Antw. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren .
Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden,
en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt,
om des bloeds van Christus wil niet toerekenen,
gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden,
dat ons ganse voornemen is onzen naaste van harte te vergeven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (om genade)
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Woorden van wijsheid voor gemeenteleden

Wat zal er van dit kind worden?

Katholiek vandaag

De ruimte van soevereine genade

Beschouwelijk

Veluwse kinderen zingen psalmen

Die Psalmen

Psalmen en Geestelijke liederen

Windsbacher Psalmen Ii

Psalmen 4 Kids (2Cd)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep