Vraag

126

Heidelbergse Catechismus Zondag 51

Vraag en antwoord 126

Vr. Welke is de vijfde bede?
Antw. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren .
Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden,
en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt,
om des bloeds van Christus wil niet toerekenen,
gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden,
dat ons ganse voornemen is onzen naaste van harte te vergeven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (om genade)
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

t Is al voor mij geschied

Goud uit de Vroege kerk

Erasmus Sarcerius' Pastorale 1559

Troostrijk onderwijs (2 delen)

Evangelicals

Psalmen Davids

Veluwe zingt psalmen

Psalmen instrumentaal 2 (Groot Nationaal Strijkorkest)

Psalmen en Geestelijke liederen

Psalmen Mannenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep