Vraag

126

Heidelbergse Catechismus Zondag 51

Vraag en antwoord 126

Vr. Welke is de vijfde bede?
Antw. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren .
Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden,
en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt,
om des bloeds van Christus wil niet toerekenen,
gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden,
dat ons ganse voornemen is onzen naaste van harte te vergeven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (om genade)
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Dordt dichtbij

Met Christus opgewekt

Lerenderwijs wekboek(1)

Israëls verwachting

Als je jong bent

Tot U, o God - Jongerenkoor Hananja

Gaude Plaude; Psalmen Und Motetten

Derde Boek Der Psalmen Davids

Fire Salmer Op.74/ Drei Psalmen Op.78

Zeeuwse kinderen zingen psalmen en

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep