Vraag

126

Heidelbergse Catechismus Zondag 51

Vraag en antwoord 126

Vr. Welke is de vijfde bede?
Antw. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren .
Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden,
en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt,
om des bloeds van Christus wil niet toerekenen,
gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden,
dat ons ganse voornemen is onzen naaste van harte te vergeven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (om genade)
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Korte lessen over Kort Begip (gebonden)

De levendmakende kracht van Gods beloften

Via Vitae

Leven in de enige troost

Nabij te wezen bij mijn God

Vierde Boek Der Psalmen Davids

Zing psalmen voor de Heere

k Zal gedenken Psalmzang op de Veluwe

zingen psalmen rondom Kerst

Schutz: Psalmen Davids - Complete Recording Vol.8

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep