Vraag

31
32

Heidelbergse Catechismus Zondag 12

Vraag en antwoord 31

Vr. Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd?
Antw. Omdat Hij van God den Vader verordineerd is,
en met den Heiligen Geest gezalfd,
tot onzen hoogsten Profeet en Leraar,
Die ons den verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft;
en tot onzen enigen Hogepriester,
Die ons met de enige offerande Zijns lichaams verlost heeft,
en voor ons met Zijn voorbidding steeds tussentreedt bij den Vader;
en tot onzen eeuwigen Koning,
Die ons met Zijn Woord en Geest regeert,
en ons
bij de verworven verlossing
beschut en behoudt.

Gekoppelde kernwoorden:

• Bescherming van God
• Christus (is Gezalfde)
• Christus (is Koning)
• Christus (is Priester)
• Evangelie
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Heilige Geest - gebed
• Verlossing van zonde
• Welbehagen
• Woord van God

Suggestie doorgeven >

De kracht van het geloof

In mijn gemeente ben ik thuis

Woorden van wijsheid voor dienen en delen in de zorg

Liefgehad

Momenten uit het leven van Mozes

Zeeuwse kinderen zingen psalmen en

Speelt Psalmen

Psalmen - Henriette Barten (dwarsfluit) en Gerrald Brokhorst (orgel)

Stoltzer: Die Deutschen Psalmen / Instrumentalensemble Weber

zingen psalmen rondom Kerst

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep