Vraag

31
32

Heidelbergse Catechismus Zondag 12

Vraag en antwoord 31

Vr. Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd?
Antw. Omdat Hij van God den Vader verordineerd is,
en met den Heiligen Geest gezalfd,
tot onzen hoogsten Profeet en Leraar,
Die ons den verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft;
en tot onzen enigen Hogepriester,
Die ons met de enige offerande Zijns lichaams verlost heeft,
en voor ons met Zijn voorbidding steeds tussentreedt bij den Vader;
en tot onzen eeuwigen Koning,
Die ons met Zijn Woord en Geest regeert,
en ons
bij de verworven verlossing
beschut en behoudt.

Gekoppelde kernwoorden:

• Bescherming van God
• Christus (is Gezalfde)
• Christus (is Koning)
• Christus (is Priester)
• Evangelie
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Heilige Geest - gebed
• Verlossing van zonde
• Welbehagen
• Woord van God

Suggestie doorgeven >

Jozef, de behouder des volks

Een waar geloof

De zeven zegelen (1)

Tenzij dat iemand...

t Is al voor mij geschied

8e Rijssense mannenzang vanuit de Schildkerk

Zingen daar ik Hem verwacht deel 2

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Kinderen zingen geliefde psalmen (deel 1)

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep